Danes znani rezultati jesenskega roka splošne mature

Dijake in ostale, ki so splošno maturo opravljali v jesenskem roku, bodo danes seznanili z doseženim uspehom. Rezultate bo objavil Državni izpitni center, dijaki pa si jih bodo lahko že od 7. ure ogledali s pomočjo šifre na spletu. K splošni maturi se je v jesenskem roku prijavilo 1092 kandidatov, ki so opravljali izpite iz 31 predmetov.

LJUBLJANA > Od letos prijavljenih 1092 dijakov (lani 1285) jih je splošno maturo prvič opravljalo 432 (lani 297), 163 jo je ponavljalo v celoti, 420 kandidatov je opravljajo enega ali dva popravna izpita (lani 402).

Drugi del izpitov je po podatkih Državnega izpitnega centra opravljalo 77 kandidatov, ki so splošno maturo pisali v dveh delih, 194 kandidatov pa je poskušalo izboljševati oceno pri maturitetnem predmetu.

Skupaj s splošno maturo je potekal tudi jesenski rok poklicne mature. O rezultatih so bili kandidati seznanjeni 8. septembra.

K poklicni maturi se je sicer prijavilo 2560 kandidatov (lani 2312) iz 135 srednjih šol in organizacij za izobraževanje odraslih.

Od skupno 5965 kandidatov, ki so na 82 šolah v spomladanskem roku opravljali splošno maturo, je bilo uspešnih 91,6 odstotka (lani 95,4 odstotka). Poklicno maturo je od 8234 kandidatov uspešno opravilo 89,2 odstotka (lani 97,3 odstotka). Mednarodno maturo je opravljalo 84 dijakov iz Slovenije in 41 tujcev. Med njimi je 47 zlatih maturantov.


Najbolj brano