O družbi

Zgodovina, tradicija

Časopisno-založniška družba Primorske novice je izdajatelj istoimenskega časopisa z 76-letno tradicijo izhajanja, od tega 19 let v dnevniški obliki.

V ospredje postavljamo bralce

Vse naše aktivnosti so usmerjene v zagotavljanje verodostojnih vsebin iz ožjega regionalnega, slovenskega in sosednjega prostora ter pomembnih globalnih informacij. S profesionalnim delom gradimo zaupanje javnosti in izpolnjujemo pričakovanja naših strank.

Pomembno oblikujemo medijski prostor

Kot osrednji primorski medij bralcem zagotavljamo neodvisno in objektivno interpretacijo dogodkov in informacij. O družbeno pomembnih temah poročamo poglobljeno in zavzemamo neodvisna stališča. S tem ustvarjamo temelje za oblikovanje kompetentnega javnega mnenja in ustvarjamo prostor za javno predstavljanje idej in svobodno razpravo.

Povezujemo prostor

Že v preteklosti so bile Primorske novice uspešne v premoščanju številnih vidnih in nevidnih meja in razmejitev, značilnih za zahodni del Slovenije. Kljub trenjem, ki so zaznamovala zgodovino časopisa in družbe, so Primorske novice prerasle razmišljanja o nezdružljivosti interesov severne in južne Primorske. Še več, s svojim delovanjem in vsebinsko zasnovo so povezale celo čezmejna prostora sosednjih Hrvaške in Italije, s posebnim posluhom za zamejsko tematiko.

Družbeno odgovorni

Primorske novice so gospodarska družba s posebnim poslanstvom. Tega se v podjetju zavedamo in v naše poslovanje aktivno vključujemo skrb za družbo. Znamo upoštevati interese širše družbene skupnosti in okolja ter z aktivnim vključevanjem v oblikah medijskega pokroviteljstva prispevamo k razvoju znanosti, kulture in športa v regiji. Prisluhnemo tudi človekoljubnim pobudam in jih podpremo tako vsebinsko kot tudi s pokroviteljskimi oglasnimi donacijami.

Razvojna naravnanost

Kljub tradicionalnim principom panoge, v kateri družba Primorske novice deluje, se znamo odzivati na vse hitrejši tehnološki razvoj. Za posredovanje vsebin družba Primorske novice uporablja najsodobnejše tehnologije. Našim bralcem želimo tudi v prihodnosti zagotavljati visokokakovostne novinarske vsebine v tiskani obliki ter na interaktivnih multimedijskih nosilcih.

Vodstvo družbe

Janez Pavčnik

Direktor

Denis Sabadin

odgovorni urednik

Katja Bertok

v. d. vodje trženja in prodaje

Tanja Robič

Vodja časopisnega marketinga

Patricija Ukmar

Vodja finančno-računovodske službe

Uredništvo

Veronika Rupnik Ženko

Izvršna urednica

Mitja Marussig

Goriška

Denis Sabadin

Istra

Aljaž Novak

Kultura

Sijan Pretnar

Kronika

Bojan Gluhak

Šport

Sašo Dravinec

Sobota, 7. Val

Leo Caharija

Urednik fotografije

Denis Scher

Tehnični urednik

Edicije

Primorske novice

Spletna stran primorske.si

Mobilna aplikacija Primorske novice

Goriška in Istra

7. Val Intervjuji

Okusi Primorske 2017

Slovenske počitnice

Primorski utrinek

Priloga Gradimo in opremljamo

Zgodovina

 • 25. april 2017

  Družba Primorske novice razširi svoj medijski portfelj z revijo 7. val Intervjuji. Gre za prvo, samostojno izdano, tiskano edicijo, ki je namenjena bralcem celotne Slovenije.

 • 30. november 2016

  Družba Primorske novice izda gastronomski vodnik po sredozemski Sloveniji - Okusi Primorske 2017. Gastronomski vodnik Okusi Primorske 2017 je prvi avtorski projekt, ki predstavlja izbrano gastronomsko ponudbo zahodne in jugozahodne Slovenije v eni izdaji.

 • 25. maj 2016

  Primorske novice na trg lansirajo mobilno aplikacijo, ki je produkt lastnega razvojnega dela. Projekt izdelave native mobilne aplikacije za obe platformi (Android in iOS) ter izdelava lastnega plačilnega zidu zagotovo sodi med tehnološko zahtevnejše projekte zadnjega obdobja družbe Primorske novice.

 • 2. november 2011

  Primorske novice začnejo izhajati na tabličnih računalnikih. Kasneje se dostop s preprostim dotikom na zaslon omogoči tudi uporabnikom pametnih telefonov.

 • 23. april 2008

  Izhajati začne brezplačni mesečnik Istra.

 • 8. november 2007

  Družba praznuje 60 letnico z izdajo brezplačne jubilejne številke časopisa, ki jo prejme vseh 96.000 primorskih domov, z javnimi razpravami o vitalnih vprašanjih življenja Primorske - Valovanja, z jubilejnim krosom Primorskih novic, z dokumentarnima fotografskima razstavama v Novi gorici in Kopru ter s slovesno zdravico za rojstni dan na sedežu družbe v Kopru. Praznovanje spremlja oglaševalska kampanja s sloganom Beseda nam tečejo. Že 60 let.

 • 14. februar 2006

  V Primorskih novicah in dnevniku Večer začne izhajati revijalna priloga Bonbon v nakladi preko 70.000 izvodov, ki ponuja poljudno branje o zdravju, modi, kulturi, turizmu, kulinariki in zanimive reportaže ter intervjuje.

 • 27. september 2004

  Primorske novice postanejo prvi slovenski regionalni dnevnik in izhajajo šest dni v tednu.

 • 10. januarja 2003

  Skupaj z regionalnimi časopisi Novi tednik, Štajerski tednik, Gorenjski glas in Pomurski vestnik pričnemo izdajati tedensko prilogo revijalnega formata TV Okno. Priloga izhaja vsak četrtek v skupni nakladi preko 90.000 izvodov s televizijskimi sporedi ter filmskimi, glasbenimi in drugimi razvedrilnimi vsebinami.

 • 18. septembra 2002

  Izhajati začne brezplačni mesečnik Goriška, ki ponuja zanimivo branje o dogodkih in ljudeh na severnem delu Primorske – Goriški statistični regiji. Goriška je bila na samem začetku natisnjena v nakladi 16.000 izvodov.

 • 1997

  V jubilejnem 50. letu začnejo Primorske novice izdajati še tretjo tedensko izdajo, Soboto, in izdajo Zbornik Primorske s pregledom preteklih 50 let na Primorskem. Končana je gradbena in tehnična prenova delovnih in upravnih prostorov v palači Tarsia v Kopru, razširjeni in prenovljeni so tudi poslovni prostori novogoriške organizacijske enote.

 • 1996

  Na internetu zaživi domača stran Primorskih novic. Dolga leta delujočim dopisništvom v Idriji, Ilirski Bistrici, Postojni in Tolminu se pridružita še dopisništvi v Sežani in Ljubljani.

 • 1995

  Časopis se prvič predstavi bralcem v barvnem tisku. Podjetje zaključi svojo lastninsko preobrazbo in v sodni register je vpisana družba z omejeno odgovornostjo Časopisno založniška družba Primorske novice. Podjetje ima 51 družbenikov, ki so zaposleni, bivši zaposleni in upokojenci, in imajo skoraj 68 odstotkov lastninskega deleža. V središču Nove Gorice podjetje poveča svoje poslovne prostore. Delovati začne marketinška agencija za tržno komuniciranje in informiranje Atis.

 • 1994

  Podjetje odkupi od Občine eno najlepših baročnih stavb v Kopru, palačo Tarsia, v kateri je sedež podjetja že več kot štirideset let.

 • 1992

  Ob torkih je časopis obogaten s prilogo Športne novice, ob petkih pa izhaja priloga 7. val s poglobljenimi prispevki z vseh področij življenja.

 • 1990

  Bivše ustanoviteljice časopisa, občinske konference SZDL (socialistične zveze delovnega ljudstva), se umaknejo in Časopisno založniško podjetje Primorske novice postanejo samostojen izdajatelj časopisa. Podjetje začne z lastninsko preobrazbo.

 • Od leta 1968 do 1984

  Časopis izhaja ob petkih in ima koprsko ter novogoriško izdajo.

 • 1. maj 1963

  Ob ustanovitvi enotnega okraja Koper za vso Primorsko se združita goriški tednik Primorske novice z naklado 13.000 izvodov in Slovenski Jadran z naklado 5500 izvodov. V Koper se preseli uredništvo novega tednika, v Novi Gorici se ohrani dopisništvo. Tednik obdrži ime Primorske novice in je okrajno glasilo SZDL za celotno Primorsko.

 • 3. januar 1953

  Nova Gorica se preimenuje v Primorske novice, ki so glasilo za okraje Gorica, Sežana, Postojna in Tolmin.

 • 4. januar 1952

  Iz Istrskega tednika se razvije Slovenski Jadran.

 • 5. marec 1950

  V Kopru v coni B Svobodnega tržaškega ozemlja začne izhajati glasilo Osvobodilne fronte koprskega okraja Istrski tednik v nakladi 5500 izvodov. Tednik Nova Gorica izhaja že v 10.000 izvodih.

 • 1948

  "Nova Gorica" postane tednik.

 • 8. november 1947

  V Solkanu izide prva številka glasila Osvobodilne fronte za Goriški okraj z imenom "Nova Gorica". Štirinajstdnevnik izhaja v nakladi 3200 izvodov.

Prikaži celotno zgodovino

Vizitka

Naziv: PRIMORSKE NOVICE, Časopisno - založniška družba, d.o.o., Koper
Azienda giornalistico - editoriale, s.r.l., Capodistria
Skrajšano: PRIMORSKE NOVICE, d.o.o. Koper, s.r.l. Capodistria
Registracija: Okrožno sodišče v Kopru, reg. št. 1/00340/00
ID št. za DDV: SI 82328684
Matična št.: 5048885000
Transakcijski račun: Banka Intesa Sanpaolo d.d.: SI56 1010 0000 0059 165
Spletna stran: primorske.si

Kontakt

Sedež družbe

Naslov: Cesta Marežganskega upora 2, 6000 Koper
Telefon: 056648101
Telefon (uredništvo): 056648101

Enota Nova Gorica

Naslov: Delpinova 12, 5000 Nova Gorica
Telefon: 053359310