“Stavba se je Kraševcem izmuznila”

V časopisu Primorske novice je bil 28.8.2020 objavljen članek z naslovom “Stavba se je Kraševcem izmuznila”. V članku je bila med drugim izpostavljena izjava Andreja Prunka, prokurista Komunalno stanovanjskega podjetja Sežana, da bi morali “v Sežani stopiti skupaj občina in gospodarstvo ter se potruditi, da bi ta stavba ostala v lokalnih rokah. Skrbeti vsak za svoj vrtiček in korist ne pomeni razvoja občine.” Izjava je zavajajoča, tendenciozna in ne odraža dejanskega stanja.

Občina Sežana in sežansko gospodarstvo so namreč z željo, da bi upravna stavba nekdanjega Kraškega zidarja ostala v lasti lokalnega gospodarstva in bila namenjena razvoju lokalnega podjetništva, dejansko stopili skupaj. V ta namen sta se na predlog Občine Sežana povezala dva subjekta, ki povezujeta največje število gospodarstvenikov na območju občine Sežana, in sicer Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana in Inkubator d.o.o. Sežana, katerega ustanoviteljica je Občina Sežana. Navedeni subjekti so na javen in transparenten način pripravili vse potrebno za nakup poslovne stavbe Kraškega zidarja. Ne nazadnje je o zadolžitvi družbe Inkubator odločal tudi občinski svet Občine Sežana na izredni seji. Gradivo za sejo je bilo javno objavljeno, o tem pa so poročali tudi različni mediji. Žal pa se je kasneje izkazalo, da ravno KSP Sežana o svoji nameri za nakup stavbe ni obvestilo nikogar.

Dejstvo je, da imajo Občine Divača, Hrpelje-Kozina in Sežana v strukturi KSP d.d. Sežana skupaj 40-odstotni delež. Postojnske mesnine pa le malenkost čez 50 odstotkov, saj ima KSP v lasti še 9,9 odstotka lastnih delnic brez glasovalnih pravic. Glede na to bi pričakovali, da bo vodstvo podjetja o nameri nakupa poslovne stavbe obvestilo vse lastnike.

Na Občini Sežana smo odprti za sodelovanje in povezovanje subjektov v lokalnem okolju z namenom vsesplošnega razvoja lokalne skupnosti. S KSP (pa tudi ostalimi potencialno zainteresiranimi lokalnimi subjekti) bi pri nakupu z veseljem sodelovali, saj smo prepričani, da bi bili tako bolj uspešni. Žal pa je postopanje KSP v tem primeru kontradiktorno izjavi prokurista družbe Andreja Prunka o potrebnem sodelovanju in nakazuje, da gre Komunalno stanovanjskemu podjetju Sežana kljub vsemu v prvi vrsti le za “svoj vrtiček” in ne toliko za razvoj občine.

Na Občini Sežana, podjetju Inkubator d.o.o. Sežana in Območni obrtno-podjetniški zbornici Sežana smo prepričani, da se “stavba Kraševcem ne bi izmuznila”, v kolikor bi dejansko stopili vsi skupaj in igrali v dobro prostora.

Občina Sežana, David Škabar, župan

Inkubator d.o.o. Sežana, Dorijan Maršič, direktor

Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana, Jernej Bortolato, predsednik


Pišite nam


Najbolj brano