Ljudje odločno v bran svoji Soči

Namera države, da s seznama kopalnih voda odstrani kopališči v Solkanu in v Kanalu, je ljudi dvignila na noge. V civilni iniciativi Radi imamo Sočo nameri države ostro nasprotujejo, ker “so zavezani braniti Sočo kot javno dobro in javni prostor”. Župan Klemen Miklavič se strinja: “Soča mora biti dostopna ljudem, zato je treba poskrbeti za varno uporabo.”

Ljudje so se uprli nameri države, da neuradno kopališče v Solkanu 
in Kanalu umakne s seznama kopalnih voda. Foto: Luka Carlevaris
Ljudje so se uprli nameri države, da neuradno kopališče v Solkanu in Kanalu umakne s seznama kopalnih voda. Foto: Luka Carlevaris

SOLKAN > Neuradno kopališče pri starem jezu ob kajakaškem centru v Solkanu je bilo v središču pozornosti lani poleti, ko se je v tragični nesreči zaradi nenadnega dviga gladine Soče utopil desetletni deček. Ker gre za priljubljeno točko, kjer je sicer kopanje na lastno odgovornost, nad njo pa je jez hidroelektrarne, so Solkanci in ostali Goričani zahtevali, da je treba zadeve urediti, da bodo kopalci varni.

Po devetih mesecih molka pa je iz Ljubljane prišla zaušnica. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je ukrepalo tako, da namerava to in kopališče pod kampom v Kanalu izločiti s seznama kopalnih vod. “Do sprememb v številu kopalnih voda je prišlo, ker nekatere obstoječe ne ustrezajo več kriterijem za določitev kopalnih voda,” pojasnjuje MOP. In obrazložitev? Kopališči nameravajo izločiti, ker je tam “prisotnost večjih nihanj v vodostaju reke” in zaradi “neizpolnjevanja kriterija hidromorfološke razmere”, tistega v Solkanu pa še, ker je tam kajakaška proga.

“Reka bo prepuščena na milost in nemilost industriji, kapitalu!”

To je povzročilo vihar med Solkanci in prebivalci Goriške, ki so se združili v civilno iniciativo (CI) Radi imamo Sočo. “Krajani in državljani smo zavezani odločno braniti Sočo kot javno dobro in javni prostor v interesu nas vseh, da se uspešno zoperstavimo vsem težnjam po zaprtju prostora in celo morebitni prepovedi kopanja v Soči,” so zapisali v spletni peticiji, ki so jo objavili včeraj, do današnjega popoldneva pa so zbrali že 180 podpisov.

Zadeva je v medresorskem usklajevanju, še je mogoče dati pripombe. Izločitev s seznama kopalnih voda sicer ne pomeni, da je treba prepovedati kopanje, ampak, da tam pristojne institucije ne bodo več analizirale kakovosti kopalne vode. Tega se zavedajo tudi avtorji peticije. A opozarjajo: “To v prvi vrsti pomeni, da ni več državnega okoljskega monitoringa Soče za potrebe ljudi, kopalcev za področje dolvodno (južno) od Mosta na Soči. Pomeni, da je Soča postala navadno vodno korito, kanal, pisan z malo. Reka bo prepuščena na milost in nemilost industriji, kapitalu. Ljudje se bodo še naprej kopali, a država rešuje konflikt med javno in industrijsko rabo vode tako, da obrne glavo stran.” In poudarjajo: “S tem se očitno načrtno znižuje zaščita varovanja kopalcev in lahko predstavlja prvi korak k morebitni izrecni prepovedi kopanja, čemur v CI Radi imamo Sočo odločno nasprotujemo.”

Miklavič: Občina bo pozvala ministrstvo, da ohrani merjenje kakovosti vode

Z vsebino peticije se strinja novogoriški župan Klemen Miklavič. “S civilno iniciativo sem se že sestal, vsem je v interesu, da ostaja tu merjenje kakovosti vode. Tako kot CI, bo tudi občina pozvala ministrstvo, da s seznama ne umakne merjenja kakovosti vode,” je napovedal včeraj. “To območje je zelo pomembno z vidika rekreacije, športa, turizma, je tradicionalno zbirališče domačinov v Solkanu in tako mora ostati. Zato bomo pristojna ministrstva pozvali, naj skupaj z nami pomagajo najti rešitev, da bomo v bodoče lahko to območje ohranili, razvijali in preprečili ogrožanje življenj,” je razložil.

Pred tem bo treba rešiti problem sobivanja med kajakaši, kopalci in elektrarno na drugi strani. “Pričakujemo, da se bo do sezone to uredilo celovito, se pravi, da se bo naslovilo vprašanje dviga gladine vode, kar je najbolj problematično.” Soške elektrarne bodo prihodnji teden predstavile študijo, občina pa že dlje časa poziva ministrstva, naj se vključijo v reševanje problema, še pravi Miklavič.

S podpisi bo imel “ne” večjo težo

Danes popoldne so se na mestnem svetu vrstili pozivi, naj se občina zoperstavi nameri ministrstva. “Zavzeti se morate, da do tega ne pride, saj s tem izgubljamo dragocen kotiček,” je dejal Sebastjan Komel (SD) in predlagal, naj občina pripravlja javna poročila, kako se o tej problematiki dogovarja s SENG, ministrstvi in civilno iniciativo. Gordana Erdelič (Goriška.si) je pozvala, naj občina s CI “stopi v bran javni uporabi Soče in od pristojnih institucij zahteva, da se omogoči pogoje varnejše uporabe reke”. Ana Zavrtanik Ugrin (LMA), drugopodpisana pod peticijo CI Radi imamo Sočo, pa je poudarila, da mora občina “zavestno braniti Sočo in se zoperstaviti težnjam kapitala in države”. Predlagala je čimprejšnji sklic izredne seje na to temo, na katero naj pridejo tudi predstavniki CI. Župan Miklavič pa je pojasnil, zakaj se občina še ni odzvala: “Namerno nisem še pošiljal stališča ministrstvu. Večjo težo bo imelo, če bodo za tem stali tudi ljudje, ki se bodo podpisali pod peticijo.”

Danes se bodo o tej problematiki pogovarjali tudi na seji sveta KS Solkan.


Najbolj brano