Varnostniki stražijo prazno parkirišče

Parkirišče med hotelom Fiesa in kampom je ograjeno z oranžno gradbeno mrežo in rdeče-belimi trakovi, 24 ur na dan pa ga varujejo varnostniki. Gostom hotela in kampa je parkiranje na njem preprečil novi lastnik oziroma najemnik, podjetje Stel.

 Plastični trakovi omejujejo parkirišče, tabla pa sporoča, da je tam gradbišče Foto: Helena Race
Plastični trakovi omejujejo parkirišče, tabla pa sporoča, da je tam gradbišče Foto: Helena Race

FIESA>“Letujem v hotelu Fiesa in sem imel avto parkiran na hotelskem parkirišču. Zdaj pa so prišli varnostniki in tega ne dovolijo več. Vse so ogradili,” nam je sporočil bralec. Podobno se je zgodilo tudi drugim, ki so svoje avtomobile pustili pri hotelu Fiesa. Varnostnika sta jim dovolila oditi, vrniti pa se niso mogli. To je sramota za turistični kraj, kot je Fiesa, sta ob tem zmajevala z glavo najemnika hotela Fiesa in kampa Damjan Djuričič in Mečo Šerifoski.

Parkirišče v Fiesi že več kot en teden podnevi in ponoči varujeta po dva varnostnika, tabla pa označuje, da je tam gradbišče. Kaj naj bi gradili, ni zapisano, prav tako ni podatkov o gradbenem dovoljenju. Občinski inšpektor, ki si je ogledal dogajanje v Fiesi, je ugotovil, da “lastnik zemljišča omejuje dostop do lastne parcele, po kateri je kategorizirana javna pot”. Odredil je, da mora lastnik odstraniti plastični trak, ki je omejeval uporabo cestišča.

Stečaj namesto gradnje

Zgodba parkirišča v Fiesi ima dolgo brado. Začela se je že leta 2006. Takrat so tri invalidske organizacije (Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije in Zveza delovnih invalidov Slovenije), ki so lastnice hotela in kampa, imele v lasti tudi parkirišče. Z menjalno pogodbo so ga predale podjetju Urbano, da bi na njem zgradilo apartmaje in garažno hišo. V zameno za zemljišče bi invalidske organizacije morale dobiti tri apartmaje in 23 parkirnih mest.

Podjetje Urbano je v začetku leta 2007 postalo lastnik zemljišča, načrti pa so se sfižili. “V vsem tem času podjetje Urbano - kljub našim številnim pozivom - ni izpolnilo obveznosti iz menjalne pogodbe. Prišlo je le do delnega poplačila za eno invalidsko organizacijo,” je v imenu invalidskih organizacij pojasnil Matjaž Juhart iz upravnega odbora kompleksa Fiesa. “Pred kratkim smo izvedeli, da je podjetje Urbano v stečajnem postopku. Celotnega ozadja ne poznamo,” je dodal.

Na parcelo se je “usedla” banka

Preden je šlo podjetje Urbano v stečaj, je za gradnjo apartmajev in garažne hiše v Fiesi najelo kredit pri banki Raiffeisenlandsbank Kärnten iz Celovca v višini 1,3 milijona evrov, banka pa je na parceli v Fiesi vpisala hipoteko. Poznavalci opozarjajo, da 1393 kvadratnih metrov veliko parkirišče še zdaleč ni toliko vredno. Čezenj teče služnostna pot do hotela in bližnje stanovanjske hiše, gradnja pa je menda možna le s soglasjem lastnika hotela Fiesa. Spletni portal Prostor ocenjuje vrednost zemljišča na le 31.214 evrov.

Po podatkih iz zemljiške knjige je lastnik zemljišča v Fiesi še vedno podjetje Urbano, s katerim so bile invalidske organizacije dogovorjene, da lahko uporabljajo parkirišče in dostopno pot. A pred dobrim mesecem so se začele težave. “Predstavniki banke iz Celovca so nas seznanili, da so zemljišče dali v najem podjetju Stel, ki je želelo zemljišče ograditi, zapreti in hkrati onemogočiti dostop do hotela. Prejšnji ponedeljek so ogradili celotno zemljišče in postavili varnostnike. Od takrat gostom hotela preprečujejo parkiranje,” dogajanje povzema Juhart.

“Ne zanimajo me igrice v ozadju, a tu rušijo tudi moj ugled,” je ogorčen najemnik hotela Fiesa Damjan Djuričič. “Najprej so dostop preprečili z verigo, ki smo jo odstranili. Nato so pripeljali tovornjak s peskom, s katerim so hoteli zasuti dovoz, a tega nismo dovolili. Zdaj so tu varnostniki. Zlomili so tudi zapornico, ki je bila moja in je stala na služnostni poti hotela. Tudi če je nekdo najemnik zemljišča, tu ne more početi, kar hoče, saj smo mi posestniki,” meni Djuričič.

Želijo iztržiti 1,3 milijona evrov?

Na vprašanja, povezana z zemljiščem v Fiesi, nam iz celovške banke Raiffeisenlandsbank Kärnten niso odgovorili. Prav tako nismo izvedeli, kaj želi z zemljiščem storiti najemnik, podjetje Stel oziroma njegov zakoniti zastopnik Matija Iskra.

Po klicu na številko podjetja se oglasi odzivnik s sporočilom, da je naročnina začasno prekinjena. Glede na javno dostopne podatke ima podjetje blokirane tudi transakcijske račune.

Poznavalci razmer v Fiesi ob tem pravijo, da banka in najemnik preprečujeta uporabo zemljišča zato, da bi izsilila prodajo nazaj nekdanjim lastnikom, to je trem invalidskim organizacijam.

Če to drži, banka verjetno pričakuje 1,3 milijona evrov, kolikor je posodila podjetju Urbano. “O finančnih posledicah je ta trenutek prezgodaj govoriti,” pa na vprašanje, za koliko so invalidske organizacije oškodovane, odgovarja Juhart.

HELENA RACE


Najbolj brano