Revizijska komisija razveljavila postopek javnega naročila za policijski čoln

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil je v celoti razveljavila postopek oddaje javnega naročila ministrstva za notranje zadeve za nakup policijskega patruljnega čolna. S tem je ugodila zahtevku za revizijo hrvaškega podjetja Iskra brodogradilište. Na ministrstvu se bodo o morebitnem novem postopku še odločili.

Nakup novega patruljnega čolna, ki bi nadomestil “upokojeni” P 
111, se je spet odmaknil v prihodnost. Foto: Tomaž Primožic/FPA
Nakup novega patruljnega čolna, ki bi nadomestil “upokojeni” P 111, se je spet odmaknil v prihodnost. Foto: Tomaž Primožic/FPA

LJUBLJANA > Na javno naročilo notranjega ministrstva za nakup novega patruljnega čolna je namreč junija prispela ena ponudba, in sicer družbe Arex v skupni ponudbi z južnoafriškim dobaviteljem Milkor. Skupna ponudbena vrednost je znašala 2.997.516 evrov. Pred iztekom roka pa so na ministrstvu prejeli še revizijski zahtevek zoper razpisno dokumentacijo, ki ga je vložila družba Iskra brodogradilište iz Šibenika.

Na ministrstvu za notranje zadeve so pojasnili, da se bodo o morebitnem novem postopku oziroma nadaljnjem ravnanju glede nakupa čolna še odločili.

Ministrstvo je zahtevek zavrnilo kot neutemeljen, zavrnilo je tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov postopka pravnega varstva. Državna revizijska komisija pa je v danes sprejetem sklepu odločila drugače.

Šlo je za že ponovljen razpis, saj je na prvo javno naročilo leta 2022 ministrstvo prejelo dve ponudbi, a nobena ni izpolnjevala vseh zahtev razpisne dokumentacije.

Hrvaško podjetje je v zahtevku ministrstvu očitalo, da je zahteva po treh referencah iz razpisne dokumentacije v nasprotju z načeli sorazmernosti, enakopravne obravnave ponudnikov in zagotavljanja konkurence med ponudniki.

Temu je pritrdila tudi revizijska komisija. V razpisni dokumentaciji je namreč navedena zahteva po serijski izdelavi čolna, kar naj bi ponudnik izkazal s tremi referencami. A se po mnenju revizijske komisije zahteva po serijski izdelavi čolna ne more dokazovati s številom referenc. Kot so zapisali v sklepu, reference namreč niso namenjene preverjanju izpolnjevanja tehničnih specifikacij, temveč preverjanju usposobljenosti ponudnikov za izvedbo javnega naročila.

"V kolikor bi namreč naročnik zahtevo po serijski izdelavi čolna preverjal z referencami, bi to pomenilo, da z referencami ne preverja usposobljenosti ponudnikov za izvedbo javnega naročila, kot to zmotno meni sam, pač pa ustreznost ponujenega predmeta, čemur pa reference niso namenjene," še izhaja iz sklepa. Poleg tega ministrstvo tudi ni konkretno utemeljilo, "zakaj naj bi bil ponudnik, ki ima tri reference za izdelavo plovil, bolj usposobljen za izvedbo obravnavanega javnega naročila kot ponudnik, ki ima dve ali eno referenco".

Po njihovi oceni bi to lahko pomenilo, da bi bil ponudnik, ki je sicer že trikrat nekakovostno izdelal in dobavil primerljiv čoln, po mnenju naročnika usposobljen za izvedbo javnega naročila, ponudnik, ki je takšen čoln kakovostno izdelal dvakrat, pa ne.

Zato je revizijska komisija pritrdila vlagatelju zahtevka, da je naročnik v zvezi z zahtevo po treh referencah kršil določbe zakona o javnem naročanju.

Hrvaški družbi pa ni ugodila v delu, kjer je naročniku očitala, da ni navedel objektivno opravičljivih razlogov za zahtevo po štetju referenčnega obdobja od dneva objave obvestila o javnem naročilu.

Ker je rok za oddajo ponudb že potekel, po poteku roka za oddajo ponudb pa naročnik ne sme več spreminjati in dopolnjevati dokumentacije, je državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila tako, da je postopek oddaje predmetnega javnega naročila razveljavila v celoti. Hkrati je ministrstvu dala napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. "Če se bo naročnik odločil izvesti nov postopek oddaje javnega naročila, naj pri določitvi števila zahtevanih referenc pretehta, koliko referenc je glede na predmet konkretnega javnega naročila (še razumno nujno) potrebnih za zagotovitev usposobljenega ponudnika, pri tem pa naj upošteva tudi ugotovitve iz te odločitve," je še navedeno v sklepu.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo uveljavljal tudi povračilo stroškov postopka pravnega varstva. Ker je z zahtevkom uspel le delno, je revizijska komisija odločila, da se mu povrne stroške v višini 5330 evrov, višjo zahtevo pa zavrnila.


Najbolj brano