Podnebne spremembe presegajo meje in zahtevajo skupne rešitve za oskrbo z vodo v Istri

Podnebne spremembe postajajo stalnica, ki jo bo treba upoštevati pri vseh nadaljnjih načrtovanjih rabe vodnih virov. Meritve kažejo, da so v primerjavi z ostalo Evropo podnebne spremembe v območju, kamor sodi Istra, že močneje izražene in scenariji bodočega razvoja podnebja ocenjujejo stopnjevanje trendov v prihodnjih desetletjih, so poudarili strokovnjaki, zbrani na konferenci o podnebnih spremembah in oskrbi z vodo v Pulju.

PULJ > Slovenska inženirska zveza (SIZ), Hrvatski inženjerski savez (HIS) in Istarska županija, ob podpori štirih občin slovenske Istre so danes v Pulju organizirali prvo konferenco na temo podnebnih sprememb in oskrbe s pitno vodo na območju Istre. Podnebne spremembe presegajo administrativne meje občin, regij in držav, so poudarili organizatorji, ter zahtevajo skupne trajnostne in učinkovite rešitve za izzive oskrbe z vodo v Istri.

Zadrževalniki rešitev za obdobja z vodo in brez nje

Hidrološka neravnovesja, ki nastajajo kot posledica podnebnih sprememb, vplivajo na družbo in na kulturno krajino kot tudi na naravno okolje. Da bi zadovoljili potrebe družbe in okolja po vodi, je treba vodo zadržati, ko je je dovolj, in jo shraniti za obdobja, ko je je premalo.

Kot kaže primer dobre prakse v hrvaški Istri, so zadrževalniki in zadrževanje voda najbolj učinkovit ukrep, ki nudijo odgovor tako za obdobja, ko je vode preveč, kot tudi za čas, ko je je premalo, in se izkazujejo kot nujno potrebni za trajnostni razvoj in odpornost narave in družbe tudi v prihodnje.

Prezrto področje oskrbe s pitno vodo

Podobne prakse je mogoče najti tudi v slovenski Istri, vsaj kar zadeva kmetijsko rabo. Prezrto pa ostaja področje oskrbe s pitno vodo, kjer se vse bolj izraža potreba po velikem zadrževalniku, saj brez možnosti sezonske izravnave vodne bilance oskrba s pitno vodo v regiji, zgolj iz razpršenih vodnih virov, zaradi posledic podnebnih sprememb v bodoče ne bo več zadostna.

Sodelujoči na konferenci, hrvaški in slovenski strokovnjaki Lučka Kajfež Bogataj, Korado Korlević, Matjaž Mikoš, Matjaž Glavan, Mojca Šraj, Andrej Kryžanowski, Uroš Krajnc, Josip Rubinić, Mladen Nežić in Korado Pucer so se strinjali, da je čas, da se od študij preide k dejanjem, pri čemer bo ključno vlogo odigrala politika. Strateški projekt oskrbe slovenske Istre s pitno vodo je namreč slovenska vlada nerazumno ustavila že tretjič v tem tisočletju, istočasno pa vlada išče kratkotrajne rešitve s povezovanjem vodnih virov v Istri in Krasu, kar pa ne zagotavlja zanesljivosti oskrbe.

Konferenca se bo s strokovnimi in panelnimi razpravami ter strokovnim izletom na Akumulacijsko Jezero Butoniga nadaljevala jutri.


Najbolj brano