Če ne bo plačila, bodo novembra brez plač

Testiranja na okužbo s covid-19 po Sloveniji potekajo od februarja v covid ambulantah nekaj zdravstvenih domov. Ti zanje še niso dobili niti centa, zato raste izguba in utegne ponekod že novembra zmanjkati denarja za plače. Država naj bi to delo poplačala iz proračuna, in to ta mesec. Odvzemi brisov za testiranje morajo namreč potekati vsak dan, dan na dan.

V ambulantah za covid-19 je nujna uporaba zaščitne opreme, ki jo 
morajo, tako kot vse ostale stroške doslej, plačati ZD sami.
V ambulantah za covid-19 je nujna uporaba zaščitne opreme, ki jo morajo, tako kot vse ostale stroške doslej, plačati ZD sami. 

SLOVENIJA, PRIMORSKA > Tudi na Primorskem že od februarja delujejo covid ambulante. Zdravstveno ministrstvo je zanje določilo koprski, novogoriški in postojnski zdravstveni dom (ZD), kasneje je odobrilo še tisto v sežanskem ZD. Po grobi oceni znašajo v sedmih mesecih za vse štiri ZD (delno je na začetku na Goriškem to delo opravljala najprej šempetrska bolnišnica) stroški skupaj že 700.000 evrov.

V teh ambulantah delajo posebne ekipe v zaščitni opremi. Država kljub obljubam denarja za to še ni zagotovila. Je pa na naše vprašanje, kdaj bo to storila, zdravstveno ministrstvo odgovorilo: “Za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti, vključene v odvzem brisov za testiranje, bodo sredstva zagotovljena v mesecu septembru iz državnega proračuna.”

110 evrov stane samoplačniško testiranje za covid-19 v ZD Koper.

120 evrov stane to testiranje v ZD Nova Gorica. 107 evrov stane v ZD Sežana. 95 evrov pa v ZD Postojna.

Novembra utegne zmanjkati za plače

Če obljubljenega denarja niti septembre še vedno ne bo, novembra ne bodo mogli izplačati plač zaposlenim, se boji strokovna direktorica koprskega ZD Ljubica Kolander Bizjak. Delo covid ambulante je doslej ustvarilo že več kot 200.000 evrov stroškov. “Zdravstveno ministrstvo in blagajno ZZZS smo s tem že večkrat seznanili, denarja pa ni.”

K sreči jim vsaj vzorcev brisov že nekaj časa ni več treba pošiljati na ljubljanski Inštitut za mikrobiologijo, ampak v za to akreditirani koprski laboratorij Nacionalnega laboratorija za okolje in hrano NLZOH in so izvidi znani dokaj hitro.

18 evrov stane hitri test (na podagi krvi) za covid-19 v ZD Sežana

Tudi direktorica novogoriškega ZD Osnovno varstvo Petra Kokoravec priznava, da za delo covid ambulante še niso dobili denarja. “Teste nam sproti priskrbi Inštitut za mikrobiologijo, ko oddamo uporabljeni bris, nam dajo novega,” dodaja. Kot omenja, je do konca julija strošek za brise v njihovem ZD narasel na 193.000 evrov, pri čemer so stroške brisov za marec in april plačali v šempetrski bolnišnici, kjer je sprva delovala ta ambulanta.

Direktorica postojnskega ZD Irena Vatovec prav tako pričakuje, da bo država tako, kot ves čas obljublja, poskrbela za plačilo za stroške dela njihove covid ambulante, ki doslej znašajo že 130.000 evrov. To pa še ni vse, saj je znesku treba prišteti še stroške za brise in tako torej skupni znesek znaša že približno 230.000 evrov.

700.000 evrov znašajo stroški delovanja štirih covid ambulant na Primorskem

Na denar čaka sežanski ZD, ki ima doslej s to ambulanto 65.000 evrov stroškov.

Nekaj samoplačnikov, hitri test le v Sežani

V vseh štirih covid ambulantah na Primorskem opravljajo tudi samoplačniške teste z odvzemom brisov, ni pa navala zanje. Povečini se na dan v vsaki od njih zanima od tri do šest ljudi, pa še to največkrat taki, ki potrebujejo potrdilo, da niso okuženi zaradi službene poti v tujino.

So pa cene za te teste različne. V Kopru stane 110 evrov, v Novi Gorici 120 evrov, v Sežani 107 evrov, v Postojni pa 95 evrov.

Hitre teste opravljajo le v Sežani. Zakaj ne drugod? Kolander Bizjakova in Vatovčeva odgovarjata, da teh testov ne izvajajo, ker niso zanesljivi. Kolander Bizjakova dodaja: “Izvajali jih bomo, ko se bo za to pristojna stroka poenotila in uradno sporočila, kateri test je dovolj zanesljiv.” Petra Kokoravec pravi: “Hitrih testov za naš način dela ne potrebujemo.”

V sežanskem ZD stane hitri test (naredijo ga na podlagi vzorca krvi) 18 evrov, izvid je znan v eni uri. Kadar pa se posameznik odloči za samoplačniški bris in hitri test, pa za oboje plača 115 evrov.

Denar iz državnega proračuna in z evropsko pomočjo

Da za plačilo delovanja covid ambulant ni pristojen ZZZS, ampak državni proračun, sporoča Peter Rutar iz sektorja za informiranje v ZZZS. Dodaja, da si pristojna ministrstva prizadevajo, da bi kar največ teh izdatkov krili tudi s pomočjo evropskih sredstev, ki se lahko uporabijo tudi za takšne primere.

“Na podlagi veljavnih predpisov pričakujemo, da bo stroške, povezane z epidemijo covid-19, zagotovil proračun, ne pa ZZZS,” poudarja Rutar in omenja, da to urejajo za ta namen že sprejeti predpisi in še pred epidemijo uveljavljeni drugi za zakoni, ki zajemajo odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile ter ekološke nesreče. “Kar je še posebej pomembno v sedanjih razmerah, ko se ZZZS ob zmanjšanih prilivih, povezanih z epidemijo, sooča z oteženimi likvidnostnimi razmerami, ob tem pa so se že tako dolge čakalne dobe med epidemijo še podaljšale,” izpostavlja Rutar.


Najbolj brano