Upokojencem z nizkimi pokojninami in študentom danes solidarnostni dodatek

Upokojenci bodo danes, ko je zadnji dan v mesecu, na račun prejeli pokojnino za april. Na podlagi ukrepov za omilitev posledic epidemije covida-19 bo tistim s pokojnino do 700 evrov nakazan še enkratni solidarnostni dodatek. Prav tako danes bodo ta dodatek prejeli tudi redni študenti.

Upokojencem z najnižjo pokojnino (do 500 evrov) pripada enkratna pomoč v višini 300 evrov. Foto: Leo Caharija
Upokojencem z najnižjo pokojnino (do 500 evrov) pripada enkratna pomoč v višini 300 evrov. Foto: Leo Caharija

SLOVENIJA > Pokojninski zavod bo enkratni solidarnostni dodatek izplačal več kot 300.000 upokojencem s pokojnino do 700 evrov, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji. To je slaba polovica vseh, ki prejemajo pokojnino iz obveznega zavarovanja.

Od 130 do 300 evrov pomoči

Znesek dodatka je odvisen od višine pokojnine. Tistim s pokojnino do 500 evrov pripada 300 evrov, prejemnikom pokojnine v višini nad 500, a ne več kot 600 evrov pripada 230 evrov, tisti s pokojnino nad 600, a ne več kot 700 evrov pa bodo dobili 130 evrov enkratnega dodatka.

Do dodatka v enakih višinah so upravičeni tudi prejemniki tistih invalidskih nadomestil, ki ne znašajo več kot 700 evrov. Pogoj pa je, da so brezposelni in imajo stalno prebivališče v Sloveniji.

Enkratni solidarnostni dodatek za upokojence bodo prav tako prejeli zavarovanci, ki so bili v obvezno zavarovanje vključeni za ožji obseg pravic. Poleg njih pa so upravičenci tudi upokojeni na podlagi zakona o starostnem zavarovanju kmetov in prejemniki dodatka k tuji pokojnini.

Pokojninskemu zavodu bo približno 66 milijonov evrov, kolikor naj bi bilo treba nameniti za izplačilo dodatka, zagotovil državni proračun. Zavod bo vsem prejemnikom dodatka poslal obvestilo o nakazilu prejemka.

Dodatek 150 evrov prejme 45.250 študentov

Dodatek študentom pa bo znašal 150 evrov. Dobilo ga bo 45.250 študentov v skupnem znesku 6.787.500 evrov, od tega 4229 študentov višjih šol 634.350 evrov in 41.021 visokošolskih študentov več kot šest milijonov evrov.

Dodatek bo danes po navedbah šolskega ministrstva izplačan višješolskim in visokošolskim študentom, ki se v aktualnem študijskem letu izobražujejo po javno veljavnih študijskih programih v Sloveniji. Pogoj je, da se ti izvajajo kot redni študij in da imajo študenti stalno prebivališče v Sloveniji.

Dodatek tudi za prejemnike denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka

Novela zakona, sprejeta v torek, pa je krog upravičencev razširila. Rok za izplačilo dodatka v skladu z novelo se izteče 1. junija.

V skladu z omenjeno novelo so do dodatka nadalje upravičeni prejemniki denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka. Dodatek za april v višini 150 evrov jim bodo izplačali predvidoma konec maja.


Najbolj brano