Dvorec čaka investitorja, a še prej posluh vlade

Občina Pivka želi v javno-zasebnem partnerstvu vendarle uresničiti že dolgo načrtovano obnovo dvorca in posestva Ravne. Pred nekaj dnevi ga je predstavila tudi na investicijski konferenci. A predpogoj je, da k projektu resno pristopi tudi vlada. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov kot upravljalec okoliških zemljišč doslej za njihov prenos na občino ni imel posluha.

Prvi pogoj za uresničitev projekta prenove posestva Ravne je 
pripravljenost vlade, da zanj dodeli državna zemljišča. Foto: arhiv Občine Pivka
Prvi pogoj za uresničitev projekta prenove posestva Ravne je pripravljenost vlade, da zanj dodeli državna zemljišča. Foto: arhiv Občine Pivka

PIVKA > “Občina Pivka želi s pomočjo zasebnih vlagateljev to dediščino, ki jo vidi kot enega od nosilcev trajnostnega občinskega in regijskega razvoja, ponovno celovito urediti in jo nameniti športu in turizmu na način, da bo postal reprezentančna turistična točka,” poudarjajo na občini. Projekt prenove posestva Ravne so zato nedavno predstavili tudi na investicijski konferenci v Mariboru, kjer je pritegnil zanimanje treh posredniških agencij, ki zastopajo tako nacionalne kot tuje investitorje. V prihodnje bodo z njimi opravili nadaljnje razgovore.

Pivški župan Robert Smrdelj pravi, da je interes za naložbo že prej izkazal še en resen potencialni investitor, katerega imena ne more razkriti. A je občini dal jasno vedeti, da se bo začel resneje pogovarjati šele, ko bodo za to izpolnjeni vsi pogoji.

Kaj je predvideno?

Prostorski načrt Občine Pivka poleg preureditve dvorca s kaščo v hotel predvideva še ureditev golf objekta z restavracijo in izgradnjo apartmajskega kompleksa. Neposredno okolico dvorca z grajskim vrtom bi uredili v park, v širši okolici pa na površini 100 hektarjev sodobno golf igrišče z 18 luknjami. Občina namerava igrati aktivno vlogo pri pripravi projekta, izvedbo in nadaljnje upravljanje pa bo prepustila izbranemu zasebnemu partnerju po vnaprej določenih pogojih. Eden od teh bi bil, da bi posestvo ostalo odprto za javnost.

Občina je doslej že pripravila podlage. Projekt je umestila v občinski prostorski načrt, izdelala idejno zasnovo, sklenila predpogodbe z lastniki zemljišč, ki niso v javni lasti. Zapletlo se je pri zemljiščih v lasti države.

60 državnih hektarjev za golf

V lasti občine so dvorec in grajska kašča ter okoliško zemljišče z ostanki nekdanjega vrta. Dobrih 60 hektarjev sicer stavbnih zemljišč, ki so v naravi travniki in v manjšem delu gozd, na njih pa je načrtovano golf igrišče, pa je v lasti države in v upravljanju Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, delno tudi družbe Slovenski državni gozdovi. S skladom v zadnjem obdobju občina ni našla skupnega jezika. Občina mu je predlagala brezplačen prenos zemljišč v last občine, a pripravljenosti pod nekdanjim vodstvom sklada ni bilo. Tudi nova direktorica sklada, nekdanja ministrica za okolje in prostor Irena Majcen skopo odgovarja, da za neodplačni prenos zemljišč na občino niso izpolnjeni zakonski pogoji: “Sklad je dolžan na občine prenašati stavbna zemljišča, ki so bila kot taka v občinskih prostorskih aktih določena že leta 2004. V konkretnem primeru je občina namembnost spremenila v letu 2010,” navaja formalno oviro.

40 milijonov evrov je ocenjena vrednost obnove posestva Ravne.

Nadejajo se obnove pogovorov

Je pa po drugi strani podporo projektu izkazal nekdanji in sedanji minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek.

Smrdelj zato računa, da bo mogoče pod okriljem novega vodstva ministrstva za kmetijstvo in vlade nasploh obnoviti pogovore. “Upam, da bo na strani države vendarle prišlo do premisleka. Tukaj imamo dobro razvojno zgodbo. Kaj lahko z njo pridobimo in kaj izgubimo - samo to je treba premisliti.” Smrdelj poudarja, da se mora vlada odločiti, ali projekt, ki je v javnem interesu, podpira ali ne in ali je vanj pripravljena vložiti državna zemljišča. To bi bil razmeroma majhen vložek v primerjavi z učinki, ki bi jih lahko prinesla 40-milijonska naložba tako v smislu ohranitve in prenove dediščine kot siceršnjih turističnih in gospodarskih učinkov. “Edini možen način za izpeljavo javno-zasebnega partnerstva je namreč, da je občina lastnik zemljišč,” pravi župan. Skladu, kjer so se sklicevali tudi na to, da prenosa ne morejo izpeljati v lastno škodo, pa Smrdelj pravi, da mu je občina pripravljena plačevati 1700 evrov, kolikor zdaj iztrži od najemnin za zemljišča, odkup zemljišč od države pa bi bil zanjo previsok strošek.

Projekt ima sicer že dolgo zgodovino. Prve idejne načrte za prenovo so že pred več kot desetletjem narisali pri družbi Postojnska jama pod nekdanjim lastnikom Istrabenzom, kjer so iskali primerno lokacijo za hotel z golf igriščem, a so se s krizo in spremembo lastništva stvari zasukale drugače. Je pa bila idejna zasnova podlaga za umestitev projekta v občinski prostorski načrt. Občina je nato sklenila tudi dogovor o razmejitvi zemljišč s Kobilarno Lipica, ki ima na tem območju pašnike in hleve za mlade žrebce, ki so pomembna dodana vrednost lokacije in se že vključujejo v turistično ponudbo občine. Na območju posestva sicer ležita tudi dve piščančji farmi družbe Pivka perutninarstvo, ki pa sta predvideni za preselitev na drugo lokacijo.


Najbolj brano