Vzdržani, a ne neopredeljeni

Imamo majhne občine. A vendarle ne tako majhnih, da ne bi potrebovali še manjših skupnosti, ki skrbijo za potrebe posameznih krajev. Samoumevno bi torej moralo biti, da občine podpirajo samoiniciativnost vasi in spodbujajo večinoma prostovoljno delo posameznikov, ki s tem nenazadnje pomagajo občini. Večina jih tako tudi razume poslanstvo krajevnih, vaških in trških skupnosti in celo podpira nastanek novih. Pred dnevi so tako, denimo, podprli novo krajevno skupnost Plače na Ajdovskem, kar je eden od občinskih svetnikov pospremili z ugotovitvijo, da je vsaka vas zaključena celota s svojimi potrebami in interesi.

V Sežani pa je “malo” drugače. Novo krajevno skupnost tam ustanovi občinski svet po poprej ugotovljeni volji prebivalcev, piše v statutu. V resnici se je pokazalo, da volja prebivalcev ne velja nič. V Križu je pobudo za ustanovitev lastne krajevne skupnosti podpisalo 427 krajanov oziroma 84,4 odstotka volilcev. Na zboru jo je podprlo 143 prisotnih oziroma vsi, ki so prišli. Prešerno je bilo tisti večer v Križu, kjer je nabito polna dvorana zanosno dvignila roke, ponosna na enotnost.

Ustanovitev krajevne skupnosti bi torej morala biti le še uradni zaključek postopka, le še eno zadovoljstvo občinskih svetnikov, da izpolnijo voljo ljudstva in zadostijo formalnosti. A namesto da bi želji Kržanov prisluhnili, so jo poteptali. Za nameček sedem svetnikov tega ni storilo z glasovanjem proti, ampak so se vzdržali. S tem, ko niso glasovali, pa niso bili neopredeljeni, ampak so dejansko nasprotovali volji druge največje vasi v sežanski občini. Komu so s tem nekaj mesecev pred iztekom mandata naredili uslugo, vedo le sami. (Ne)glasov namreč niso obrazložili in občanom niso - razen enega - namenili niti besede utemeljitve, zakaj so potolkli njihovo voljo.

Jih skrbi za ozemeljsko celovitost? Se bojijo vedno novih krajevnih skupnosti? Zakaj le? Morda pa gre “le” za politično kupčkanje? Ali se jim bo obrestovalo, bodo izvedeli kmalu in zanimivo bo prešteti glasove, ki jih bodo županski in svetniški kandidati dobili v Križu.

S svojo vzdržanostjo so največ škode naredili krajanom, ki so želeli Križ iz hitro rastočega naselja spremeniti v skupnost. Pripravljeni so bili preseči apatijo in delati zase na svojem. Tega jim niso dovolili.


Preberite še


Najbolj brano