Izola: dobrih 200.000 evrov za občane

Na četrtkovi seji občinskega sveta so izolski svetniki po hitrem postopku soglasno sprejeli predlog odloka o uporabi proračunske rezerve za financiranje odprave posledic avgustovskih hudih neurij in poplav.

Izolska občina bo  za pomoč pri odpravi posledic na območju 
drugih občin prispevala 15.893 evrov, dobrih  200.000 evrov pa bo 
namenila svojim občanom. Foto: Zdravko Primožič/FPA
Izolska občina bo za pomoč pri odpravi posledic na območju drugih občin prispevala 15.893 evrov, dobrih 200.000 evrov pa bo namenila svojim občanom. Foto: Zdravko Primožič/FPA

IZOLA > Za odpravo posledic naravne nesreče, ki je v začetku avgusta prizadela večino občin v Sloveniji, je državni zbor 31. avgusta sprejel zakon o interventnih ukrepih, ki v 23. členu določa, da lahko občina sredstva proračunske rezerve porabi tudi za financiranje izdatkov za odpravo posledic poplav in plazov v drugi občini. Predlagana pomoč v tem primeru znaša en evro na prebivalca. Izolska občina bo tako za pomoč pri odpravi posledic na območju drugih občin prispevala 15.893 evrov, pri čemer je število prebivalcev povzeto iz izračuna primerne porabe občine za leto 2023.

Preostanek proračunske rezerve za leto 2023 do višine 217.758 evrov pa bo občina namenila za odpravo posledic avgustovskega hudega neurja in poplav na svojem območju, kjer je prav tako nastala materialna škoda na objektih in infrastrukturi. Skupna vrednost bo ugotovljena in posebej specificirana v okviru zaključnega računa proračuna občine Izola za leto 2023.

Občinski svet je potrdil tudi prodajo več nepremičnin:

mansardno stanovanje v bloku na Južni cesti 20, uporabne površine 69,30 m2. Izklicna vrednost 198.000 evrov.

Stanovanje v tretji etaži poslovno-stanovanjskega objekta na Muzčevi ulici 1 velikosti 59,50 m2. Izklicna vrednost 155.000 evrov.

Štiristanovanjska hiša na Gregorčičevi ulici 24 neto tlorisne površine 208,90 m2, potrebna celovite obnove. Izklicna vrednost 313.000 evrov.

Stavbno zemljišče velikosti 540 m2 v Dvorih. Izklicna cena 156.060 evrov.

Svetniki so potrdili tudi investicijski program Javnega zavoda Gasilska brigada Koper za nabavo gasilskega vozila z vrtljivo dvižno lestvijo, ki bo pripomoglo k delovanju gasilskih enot na območju vseh občin slovenske Istre.


Najbolj brano