Znani bodo rezultati poklicne mature

Kandidati, ki so poklicno maturo opravljali na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah, bodo danes obveščeni o svojem uspehu na šolah. V četrtek, 11. julija, pa bodo na Državnem izpitnem centru predstavili rezultate vseh treh matur - poklicne, splošne in mednarodne.

 Foto: Unsplash.com
Foto: Unsplash.com

LJUBLJANA > S pisanjem eseja iz maternega jezika 7. maja se je začela splošna matura, ki jo je na 82 šolah prvič opravljalo več kot 6400 dijakov. Osrednji del spomladanskega roka splošne in poklicne mature se je začel 29. maja s pisnim izpitom iz tujega oz. maternega jezika.

Na spomladanski izpitni rok poklicne mature se je prvič prijavilo 9352 kandidatov iz 142 srednjih šol in drugih izobraževalnih organizacij.

Dijaki, ki želijo s poklicno maturo nadaljevati študij na univerzi, torej na fakulteti, ki je to možnost omogočila v razpisnih pogojih, so morali opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature. Po podatkih Državnega izpitnega centra se je na dodatni maturitetni izpit prijavilo 1773 kandidatov.

Poklicno maturo lahko opravljajo vsi, ki so uspešno končali četrti letnik srednjega strokovnega izobraževanja, drugi letnik poklicno-tehniškega izobraževanja, četrti letnik gimnazije (in so hkrati opravili poklicni tečaj), in pa tisti, ki so opravili mojstrski izpit.

Lani je bilo od skupno 5965 dijakov, ki so v spomladanskem roku opravljali splošno maturo, uspešnih 91,6 odstotka. Poklicno maturo je od 8234 kandidatov uspešno opravilo 89,2 odstotka. Na splošni maturi je vse točke doseglo 18 kandidatov, na poklicni 106.

Rezultati poklicne mature bodo sicer znani 11. julija, ko bodo predstavniki ministrstva za vzgojo in izobraževanje in Državnega izpitnega centra na novinarski konferenci predstavili tudi rezultate o uspehu splošne in mednarodne mature letošnjega spomladanskega roka.


Najbolj brano