Zaradi motenj bo Slovenija Italiji pokazala zobe

Mešanje signala italijanskih in slovenskih radijskih postaj je s tehničnega vidika rešljiva težava, če bi Italija upoštevala svoje obveznosti po mednarodnih sporazumih. Vendar jih ne, na kar Slovenija opozarja že leta. Slovenija se je zaradi ignorance na italijanski strani zdaj odločila povečati pritisk na sosede.

Da bi Primorci sploh lahko poslušali slovenske radijske programe, 
je Slovenija povečala moč radijskih signalov.  Foto: Tomaž Primožič/FPA
Da bi Primorci sploh lahko poslušali slovenske radijske programe, je Slovenija povečala moč radijskih signalov.  Foto: Tomaž Primožič/FPA

LJUBLJANA > Po letih moledovanja, naj začne Italija upoštevati mednarodna pravila o dodeljevanju radijskih frekvenc, bo Slovenija zaostrila svoje ukrepe. Predvidoma jeseni bo vložila prve tožbe proti italijanskim radijskim postajam, ki z oddajanjem na istih frekvencah motijo slovenske radie, bolj dejavno pa bo začela na težavo opozarjati tudi na političnem parketu. “Nisem pristaš tožarjenja, če bi se lahko stvari uredile drugače,” pravi minister za javno upravo Rudi Medved, ki pričakuje, da bo tovrsten pritisk “zganil italijansko politiko”.

Politično vprašanje

Jeseni bo Medved uradno obiskal Rim z nalogo, da na najvišji ravni “spoštovane prijatelje iz sosednje države opozorimo in terjamo konkretne rešitve”, je napovedal včeraj. Slovenija o motnjah radijskega spektra redno obvešča Mednarodno telekomunikacijsko zvezo (ITU) in Evropsko komisijo, slovensko zunanje ministrstvo je italijanskemu v povezavi s tem poslalo že tretjo diplomatsko noto, pozivi vsem pristojnim institucijam in sosednji državi, naj uredijo to področje, pa se vrstijo že leta.

Slovenija bo predvidoma jeseni sprožila šest tožb proti italijanskim radijskim postajam.

Na koncu lahko le politika reši to vprašanje, ki Primorcem daje občutek, da so drugorazredni državljani, saj ne morejo spremljati slovenskih radijskih postaj, meni Medved. Podobna težave je bila pred leti s televizijskim signalom, a je politika na obeh straneh meje zmogla priti do razumnih rešitev.

Da bi šlo za namerno izrivanje slovenskih postaj in širjenje italijanskega kulturnega vpliva tostran meje, minister ne misli. Po njegovem gre pri radijskih postajah za komercialni interes.

Italija dela po svoje

Na italijanski strani meje so interpretacije vzrokov za radijske motnje drugačne. V prepričanju, da so slovenske radijske postaje tiste, ki neupravičeno segajo na italijansko ozemlje, so italijanske radijske postaje proti slovenskim sprožile vrsto tožb. Trenutno na italijanskih sodiščih poteka 13 sodnih postopkov, še ena pravda pa bo stekla na sodišči v Kopru, pojasnjuje v. d. generalnega direktorja direktorata za informacijsko družbo na ministrstvu za javno upravo Marjan Turk. “Italijanske radijske postaje, ki se poslužujejo tožb proti slovenskim radijskim postajam, sodijo v tri velike medijske konzorcije. Imajo močno finančno zaledje in si lahko privoščijo pravdanje,” pravi.

Slovenskim radijskim postajam, ki so se znašle v sodnih postopkih, pomaga tudi država. Slovenija se bo predvidoma jeseni odzvala s šestimi tožbami proti italijanskim postajam, ki motijo delovanje radijskih postaj v Sloveniji.

Razlog za vse težave je italijanska zakonodaja. ki ne upošteva mednarodnih obveznosti. Italijanske radijske postaje oddajajo na frekvencah, ki so jih dobile po nacionalni zakonodaji. Tožbe vlagajo zaradi svojega komercialnega interesa, češ “spoštujemo svojo odločbo, s Slovenije pa prihaja motnja,” pojasnjuje Turk. Zaradi italijanske samovolje imajo težave vse njene sosede. Poleg Slovenije so zelo prizadete zlasti Hrvaška in Malta. Z ukrepi, ki se jih zdaj poslužuje Slovenija, se proti Italiji že dolgo bori Švica. Na ministrstvu za javno upravo kot eno od sredstev pritiska na Italijo vidijo tudi čim boljše sodelovanje in skupno nastopanje z ostalimi italijanskimi sosedami.


Najbolj brano