Vlada najranljivejšim namenja energetski solidarnostni dodatek v višini 150 evrov

Vlada je sprejela predlog ukrepov za omilitev posledice visokih cen energentov za ljudi in gospodarstvo. Najranljivejšim bo namenila solidarnostni energetski dodatek v višini 150 evrov, gospodinjstva bodo tri mesec oproščena plačevanja omrežnine za elektriko, na najnižjo možno stopnjo pa se bodo znižale trošarine na elektriko in pogonska goriva.

Najranljivejšim bo vlada namenila solidarnostni energetski dodatek v višini 150 evrov, gospodinjstva bodo tri mesec oproščena 
plačevanja omrežnine za elektriko, na najnižjo možno stopnjo pa 
se bodo znižale trošarine na elektriko in pogonska goriva. Foto: Leo Caharija
Najranljivejšim bo vlada namenila solidarnostni energetski dodatek v višini 150 evrov, gospodinjstva bodo tri mesec oproščena plačevanja omrežnine za elektriko, na najnižjo možno stopnjo pa se bodo znižale trošarine na elektriko in pogonska goriva. Foto: Leo Caharija

LJUBLJANA > Kot je danes po seji vlade povedal premier Janez Janša, je vlada sprejela dva zakona in dve trošarinski uredbi, v katerih je predlagala tako simetrične ukrepe, ki naslavljajo vse, kot asimetrične, s katerimi želi omiliti energetsko revščino pri najbolj ranljivih skupinah.

S t.i. energetskim solidarnostnim dodatkom v višini 150 evrov vlada po Janševih besedah naslavlja več kot pol milijona tistih, ki jih je po ocenah energetska draginja posebej prizadela. Prejelo ga bo približno 67.000 prejemnikov varstvenega dodatka, poleg njih pa tudi upokojenci z do 1000 evrov pokojnine, invalidi, velike družine in še nekatere druge ranljivejše kategorije.

Upravičenci so do solidarnostnega dodatka upravičeni le enkrat. Tisti, ki so upravičeni do dodatka za veliko družino za štiri ali več otrok za leto 2021, so poleg dodatka v višini 150 evrov upravičeni do dodatnega dodatka v višini 50 evrov, je zapisano v sporočilu za javnost po seji vlade.

Enkraten solidarnostni dodatek se bo izplačal najkasneje do 15. aprila. Država bo za ta ukrep skupaj namenila 106 milijonov evrov, denar za izplačilo pa bo črpala iz podnebnega sklada.

Med simetričnimi ukrepi je po premierovih besedah najpomembnejši ukrep za gospodinjstva oprostitev plačevanja omrežnine tako za priključno moč kot porabo električne energije za vse odjemalce za tri mesece, in sicer od 1. februarja do 30. aprila. Skupaj z nižjimi trošarinami na elektriko na najnižjo možno stopnjo se bo znesek na položnicah znižal za od 30 do 35 odstotkov.

Na najnižjo možno stopnjo se z uredbo s 1. februarjem znižujejo tudi trošarine za pogonska goriva in kurilno olje.

Del stroškov za omenjene simetrične ukrepe bo krit iz dobička podjetij, ki jim gre omrežnina za električno energijo, je pojasnil Janša.

Vlada predlaga tudi začasno oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za gospodinjske odjemalce in za odjemalce na nizki napetosti brez merjenja moči.

Prav tako do konca aprila izenačuje pravice vseh gospodinjskih odjemalcev zemeljskega plina. Etažni lastniki posameznih stanovanj v večstanovanjskih stavbah, ki svoja stanovanja ogrevajo s toploto iz skupnih kurilnic na zemeljski plin za eno ali več večstanovanjskih stavb, pri čemer so gospodinjski odjemalci solastniki skupnih kotlovnic za eno ali več večstanovanjskih stavb, imajo tako pri nakupu plina za te skupne kurilnice vse pravice v zvezi z nakupnimi pogoji zemeljskega plina, kot jih imajo gospodinjski odjemalci zemeljskega plina, ki kupujejo zemeljski plin za svojo lastno rabo. Etažni lastniki pravic ne morejo uveljavljati individualno, temveč skupaj na skupnem odjemnem mestu.

Vlada je s sprejemom zakona naslavlja tudi problematiko visokega dviga cen energentov za gospodarstvo in kmetijstvo. Gre za okoli 70 milijonov asimetrične pomoči za najbolj prizadete gospodarske subjekte. V primeru pomoči gospodarstvu gre za enkraten ukrep, pri ostalih pa imajo ukrepi veljavnost tri mesece.

Kot je še dejal Janša, naj bi se po napovedih energetska kriza po aprilu umirila. "Če se to ne bo zgodilo, ima vlada možnost predlagati podaljšanje ukrepov," je še napovedal premier.


Najbolj brano