Slovenija je med državami z največ nevladnimi organizacijami

Po podatkih iz maja letos je v Sloveniji registriranih 27.877 nevladnih organizacij (NVO). Statistično gledano imamo eno NVO na 75 prebivalcev in smo v skupini držav z največ NVO. Po zaposlitvah v nevladnem sektorju pa je Slovenija še vedno relativno nizko. Velika večina NVO nima niti enega zaposlenega.

Po podatkih iz maja letos je v Sloveniji registriranih 27.877 
nevladnih organizacij (NVO). Foto: Jana Krebelj
Po podatkih iz maja letos je v Sloveniji registriranih 27.877 nevladnih organizacij (NVO). Foto: Jana Krebelj

LJUBLJANA > V Sloveniji je med registriranimi NVO 23.875 društev, 3741 zavodov in 261 ustanov. Delujejo na vseh področjih, kjer se pojavljajo skupni interesi ali potrebe lokalnega okolja, ki niso gospodarske narave - npr. na področjih kulture, športa, zdravja, humanitarnosti oz. socialnega varstva, varstva okolja in narave ter izobraževanja.

Statistično gledano imamo v Sloveniji eno NVO na 75 prebivalcev, kar nas uvršča med države z največ NVO. Veliko jih imajo denimo tudi v Avstriji in na Nizozemskem, v obeh po eno na 68 prebivalcev, ter na Švedskem, kjer imajo eno NVO na 50 prebivalcev. Manj jih npr. najdemo v Španiji, in sicer eno na 134 prebivalcev, še manj pa v Veliki Britaniji, kjer imajo eno NVO na 397 prebivalcev.

Koliko posameznikov je aktivnih v NVO, je po navedbah Centra za nevladne organizacije Slovenije (CNVOS) mogoče le grobo oceniti. Zgovoren je podatek, da v Sloveniji po raziskavi World Giving Index 32 odstotkov ljudi prostovoljno dela v NVO, kar jo po podatkih za zadnjih deset let uvršča na 20. mesto med 126 državami, ki jih je zajela raziskava.

Število vseh članov NVO je seveda veliko višje od števila članov, ki aktivno opravljajo prostovoljsko delo. Tako ima npr. Planinska zveza Slovenije 291 društev z 58.311 člani, v 1300 gasilskih društvih je skupaj več kot 162.000 članov, Zveza društev upokojencev Slovenije pa v 500 društvih združuje kar 230.000 članov in je po številu članstva med največjimi NVO v državi.

Po zaposlitvah v nevladnem sektorju je Slovenija še vedno relativno nizko. Velika večina NVO, 92,26 odstotka, nima niti enega zaposlenega, povprečno pa pride 0,33 zaposlenega na NVO. V Sloveniji je leta 2019 delež zaposlenih v NVO znašal 0,92 odstotka oz. 9069 zaposlenih od skupaj 980.880 aktivnih prebivalcev.

Po rezultatih zadnje večje mednarodne raziskave Univerze Johnsa Hopkinsa iz leta 2013 je ta delež v svetovnem povprečju 5,1 odstotka, v državah EU pa 5,42 odstotka. Glede na raziskavo World Giving Index je Slovenija po številu prebivalcev, ki donirajo NVO, na 35. mestu od 126 držav - glede na raziskavo pri nas donira približno 36 odstotkov prebivalstva.

NVO s statusom humanitarne organizacije delujejo na področju socialnega ali zdravstvenega varstva ter se v veliki meri ukvarjajo z neposredno finančno in materialno pomočjo posameznikom. Po zadnjih podatkih v Sloveniji deluje 265 organizacij s tem statusom. NVO, ki delujejo na širšem humanitarnem področju, a nimajo tega statusa, pa je še precej več.

Humanitarne organizacije so imele lani skupaj približno 50,5 milijona evrov prihodkov, kar predstavlja približno pet odstotkov prihodkov vseh NVO. Od tega je bilo približno 31 milijonov evrov javnih sredstev, nekaj več kot pet milijonov donacij fizičnih in pravnih oseb, ostalo pa so predstavljali članarine in prihodki iz pridobitne dejavnosti.


Najbolj brano