Slovenija oddala drugi zahtevek za plačilo iz načrta za okrevanje

Urad RS za okrevanje in odpornost je danes Evropski komisiji posredoval drugi zahtevek za plačilo iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Vanj sta vključena drugi in tretji obrok za nepovratna sredstva ter prvi obrok za posojila. Pristojna ministrstva ocenjujejo, da so izpolnila vseh 44 mejnikov in ciljev.

 Foto: pixabay.com
Foto: pixabay.com

LJUBLJANA > Kot so sporočili iz urada, bo Evropska komisija v dveh mesecih predhodno ocenila zadovoljivost izpolnjevanja mejnikov in ciljev. Če bo ocenila, da so izpolnjeni zadovoljivo, bo to oceno predložila ekonomsko-finančnemu odboru, čigar mnenje bo upoštevala pri končni oceni zahtevka. Temu bo sledilo plačilo. Proces ocenjevanja lahko traja tudi dlje, če komisija potrebuje dodatna pojasnila ali pričakuje dodatne aktivnosti. Države imajo za to na voljo pol leta. Če država članica izpolni vsa pričakovanja, prejme celotno plačilo.

Vlada se je s poročilom o uresničevanju načrta za okrevanje in odpornost, ki vsebuje podatke o izpolnjevanju mejnikov in ciljev po posameznih obrokih, seznanila v sredo. Že takrat so sporočili, da bruto vrednost drugega zahtevka za plačilo še ni znana, saj vzporedno z oddajo zahtevka poteka tudi proces odobritve predloga spremembe načrta za okrevanje in odpornost s strani evropskih institucij.

Predlog spremembe po pojasnilih urada predvideva tudi izbris ali zamik izpolnitve nekaterih mejnikov oz. ciljev v kasnejše obroke, kar je vlada že upoštevala pri pripravi drugega zahtevka za plačilo, ki ga sestavlja 44 mejnikov in ciljev. Po prvotni verziji načrta bi navedeni obroki, vključeni v drugi zahtevek za plačilo, obsegali skupaj 60 mejnikov in ciljev.

Izvajanje naložb in reform načrta za okrevanje in odpornost je po navedbah urada v polnem teku. Država sredstva za izvedene projektne aktivnosti plačuje iz že pridobljenih sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost. Slovenija je do danes skupaj prejela 281 milijonov evrov nepovratnih sredstev (231 milijonov evrov predplačila in 50 milijonov evrov za prvi obrok), od tega je bilo končnim prejemnikov izplačanih 243 milijonov evrov.


Najbolj brano