Revizijska komisija zavrača očitke glede odločanja pri uvedbi elektronske vinjete

Državna revizijska komisija je odločitev o obeh revizijskih zahtevkih pri oddaji posla za vzpostavitev sistema elektronske vinjete sprejela v 15 delovnih dneh od prejete zadnje vloge in v zakonsko določenem roku, poudarjajo na komisiji. Očitke, povezane z rokom za odločanje, zavračajo. "Zlonamerne navedbe temeljijo na neosnovanih trditvah," pravijo.

 Foto: Helena Race
Foto: Helena Race

LJUBLJANA > V zadnjih dneh se v javnosti po navedbah Državne revizijske komisije pojavljajo zavajajoči komentarji, vezani na rok za odločanje komisije v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za vzpostavitev in delovanje sistema elektronska vinjeta, katerega naročnik je Dars, in zahtevkov za revizijo, ki sta jih vložili podjetji Marand in Iskratel.

"Zlonamerne navedbe temeljijo na neosnovanih trditvah, neresnicah in blatijo delo ter odločitve Državne revizijske komisije, ki temeljijo izključno na zakonskih podlagah in so v celoti zakonite, kot tudi nedopustno posegajo v ugled in dobro ime Državne revizijske komisije," so kritični v komisiji.

Kot so pojasnili, so s strani Darsa Marandov revizijskih zahtevek prejeli 4. marca, štiri dni pozneje pa še Iskratelovega. A z navedenim ravnanjem naročnika še ni nastopil pogoj za začetek teka roka za odločitev, kot ga določa zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Državna revizijska komisija namreč o zahtevku za revizijo odloči in izda sklep najpozneje v 15 delovnih dneh od prejema popolnega zahtevka in celotne dokumentacije, so izpostavili.

Državna revizijska komisija je od naročnika pridobila dodatno dokumentacijo, poleg tega so stranke po 8. marcu vložile več vlog, ki so bile, upoštevaje načelo kontradiktornosti, vročene nasprotni stranki. V postopku so stranke zadnjo vlogo vložile 16. aprila, ko je tudi začel teči rok za odločitev o zahtevkih za revizijo.

"Državna revizijska komisija je odločitev o obeh zahtevkih za revizijo sprejela 10. maja, torej v 15 delovnih dneh od prejete zadnje vloge in v zakonsko določenem roku," so sklenili.


Najbolj brano