Nevladniki: Sloveniji grozi blokada 34 milijonov evrov

Sloveniji zaradi ravnanja službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko grozi blokada 34 milijonov evrov, so opozorili v Centru za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij. Kot so dodali, gre za sredstva, ki jih državi za blažitev podnebnih sprememb in krepitev izobraževanja namenjajo Norveška, Islandija in Lihtenštajn.

 Foto: STA
Foto: STA

LJUBLJANA > V centru so v sporočilu za javnost spomnili, da Norveška, Islandija in Lihtenštajn omenjeno vsoto Sloveniji namenjajo na podlagi dogovora z Evropsko komisijo. Za upravljanje s temi sredstvi je zadolžena vladna služba.

Ta je, tako center, 14. maja objavila dva javna razpisa za razdelitev sredstev, in sicer javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje - krepitev človeških virov in javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Pri tem je "tik pred objavo razpisov vnesla dodatne, diskriminatorne pogoje za nevladne organizacije", so zatrdili.

"To je storila brez vednosti držav donatoric, potem ko so države donatorice že potrdile besedili razpisov. V skladu s pogodbo z državami donatoricami v razpisih ne sme biti nobenih pogojev, ki niso bili že prej predvideni in usklajeni z donatoricami," so opozorili.

Po novih pogojih sicer lahko društva na razpisih sodelujejo le, če imajo najmanj 50 aktivnih članov, pri čemer se šteje, da je član aktiven, če je bil za tekoče in za zadnji dve pretekli koledarski leti udeležen na zboru članov in plačal članarino. Zasebni zavodi lahko na razpisu sodelujejo le, če imajo v tekočem in v zadnjih dveh preteklih koledarskih letih ves čas zaposlene najmanj tri osebe s polnim delovnim časom in s strokovno izobrazbo sedme ravni slovenskega ogrodja kvalifikacij s področja delovanja nevladne organizacije.

Cilj dodatnih pogojev je po mnenju centra le eden, in sicer preprečiti nevladnikom sodelovanje na javnih razpisih. Sprašujejo se, ali gre za maščevanje okoljevarstvenikom in naravovarstvenikom, "ker so uspešno blokirali protiustavne spremembe gradbene zakonodaje in zahtevali referendum glede zakona o vodi".

Ob tem so navedli izjavo norveške ambasadorke na Madžarskem in v Sloveniji Trine Skymoen na predstavitvi razpisov 16. junija, ki je ocenila, da so dodatni pogoji za nevladne organizacije "absolutno nesprejemljivi".

Zapisali so še, da se blokada sredstev držav donatoric ne bi zgodila prvič; sredstva so leta 2014 zaradi izključevanja nevladnih organizacij namreč blokirale Madžarski.


Najbolj brano