Največ samomorov v Divači, največ kapi na Krasu, v Brkinih in Istri

Analiza podatkov o zdravju prebivalcev v vseh občinah v državi - vsako leto jo opravi Nacionalni inštitut za varovanje zdravja (NIJZ) - tokrat razkriva več zanimivosti. Skoraj po vsej Primorski je stopnja samomorilnosti nižja v primerjavi z državnim povprečjem, v občini Šempeter-Vrtojba je celo razpolovljena, je pa 2,5-krat višja od povprečja v občini Divača. Povsod je fizična zmogljivost otrok v mejah povprečja, ponekod celo boljša. Na Goriškem je višja od povprečja udeležba v preventivnih presejalnih programih Svit, Dora in Zora, na obalno-kraškem območju in v Brkinih pa občutno nižja.

Analiza NIJZ o kazalnikih zdravja v vseh slovenskih občinah  
ponuja dobra izhodišča za nove strategije za krepitev zdravja, 
ozaveščanja ljudi in odkrivanja vseh  vrst bolezni.   Foto: Aline Morcillo / AFP / Profimedi
Analiza NIJZ o kazalnikih zdravja v vseh slovenskih občinah ponuja dobra izhodišča za nove strategije za krepitev zdravja, ozaveščanja ljudi in odkrivanja vseh vrst bolezni.  Foto: Aline Morcillo / AFP / Profimedi

PRIMORSKA > Na severnem Primorskem je, glede na državno povprečje, manj srčnih kapi, je pa kapi več od povprečja na Krasu, v Brkinih in v Istri.

Na Goriškem in v Istri je manj samomorov, zelo malo v občinah Hrpelje-Kozina, Šempeter-Vrtojba, Brda in Renče-Vogrsko, jih je pa 2,5-krat več od povprečja v občini Divača. Več od povprečja jih je še v občinah Pivka, Tolmin, Idrija in Ilirska Bistrica.

Od zelo malo do veliko samomorov

Na Goriškem in v Istri je občutno manj samomorov. Izjemno malo jih je v občinah Renče-Vogrsko, Hrpelje-Kozina, Šempeter-Vrtojba in v občini Brda. 2,5-krat več od povprečja je teh smrti v občini Tolmin. Občutno več smrti od povprečja je tudi v občinah Divača in Pivka, nekoliko več od povprečja še v Idriji in Ilirski Bistrici.

Goriška in Istra imata dokaj nizko stopnjo obolelih s povišanim krvnim tlakom. Nizka je na Goriškem tudi pojavnostjo srčne kapi, je pa ta višja od povprečja v občinah na Krasu, v Brkinih in deloma v Istri. Starejši si na Krasu, v delu severne Primorske in v Brkinih pogosteje zlomijo kolk in zato potrebujejo bolnišnično zdravljenje, pri ostarelih v Istri pa je ta delež nižji.

V veliko občinah so bolniške odsotnosti nižje od povprečja, so pa občine, ki povprečje močno presegajo - Kanal, Miren-Kostanjevica, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Ankaran, Koper in Izola. Je pa v veliko občinah delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji v mejah državnega povprečja, ponekod pa celo višji od povprečja (Šempeter-Vrtojba, Komen, Kanal, Izola, Piran).

Goriška ima nizko stopnjo pojavnosti povišanega krvnega tlaka in srčne kapi. Je pa pogostost srčne kapi višja od povprečja v občinah na Krasu, v Brkinih in v Istri.

Goriška: več ostarelih, krajši bolniški staleži

Na Goriškem smo preverili podatke za Novo Gorico, Ajdovščino, Tolmin, Idrijo in Brda.

V občini Nova Gorica je delež ostarelih z zlomom kolka višji od povprečja, tod je tudi delež ostarelih višji. Je pa manjši delež ljudi, ki se zdravijo zaradi povišanega krvnega tlaka in sladkorne bolezni. Pojav srčne kapi v razponu 35 in 74 let je nižji od povprečja. Razpolovljena je stopnja umrljivosti zaradi samomora (devet na 100.000 prebivalcev, v Sloveniji 18).

V večini občin na Goriškem in deloma na Krasu so bolniške odsotnosti nižje od povprečja. Najnižja je v občini Komen, povprečje pa krepko presegajo občine Kanal, Miren-Kostanjevica, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Ankaran, Koper in Izola.

Tudi v občini Ajdovščinaje delež sladkornih bolnikov nižji od povprečja, pojavnost srčne kapi pa malo nad povprečjem. Višji je delež starostnikov z zlomom kolka in delež uporabnikov pomoči na domu.

Večina podatkov v občini Tolmin dosega državno povprečje. Občutno višja od povprečja (ki je 18 smrti na 100.000 ljudi) pa je stopnja umrljivosti zaradi samomora in znaša 23 smrti na 100.000 prebivalcev. Več je tudi srčne kapi.

Podatki med drugim razkrivajo, za katere vrste bolezni so državljani v zadnjem letu nujno potrebovali zdravljenje v bolnišnicah. Foto: Rawpixel.com

V idrijski občini je trajanje bolniškega staleža nekoliko nad povprečjem. Višja od povprečja sta deleža uporabnikov pomoči na domu in stopnja umrljivosti zaradi samomora, ki znaša 19 na 100.000 prebivalcev.

Občina Brda je po trajanju bolniškega staleža s 14,6 koledarskega dneva na leto občutno nižja od povprečja 19,4 dneva. Tudi pojavnost srčne kapi je ena najnižjih v državi, prav tako pogostost zloma kolka pri ostarelih. Stopnja umrljivosti zaradi samomora je med najnižjimi v državi in znaša štiri smrti na 100.000 prebivalcev (povprečje je 18).

Kras: najvišja in najnižja stopnja samomorov

Na Krasu po nekaterih podatkih izstopata občini Divača in Hrpelje-Kozina.

Občina Divačakrepko odstopa po stopnji umrljivosti zaradi samomora, saj ta znaša kar 35 smrti na 100.000 prebivalcev (povprečje v Sloveniji na 100.000 prebivalcev je 18 smrti). Nekoliko nižje od povprečja je trajanje bolniških odsotnosti, višja pa pojavnost zloma kolka pri starejših.

Ker se slovenska družba pospešeno stara, narašča tudi obolevnost, povezana s staranjem in starostniki.

V občiniHrpelje-Kozina je bolniška odsotnost delovno aktivnih prebivalcev v povprečju 21,6 koledarskega dneva na leto in presega povprečje (19,4). Zelo nizka je stopnja smrti zaradi samomora in znaša tri smrti na 100.000 prebivalcev (povprečje 18).

Brkinsko-notrajnsko: več samomorov, manj presejanja

Na brkinsko-notranjskem območju po nekaterih podatkih od povprečja izstopata Ilirska Bistrica in Pivka.

Občina Ilirska Bistrica izstopa po dolžini trajanja bolniške odsotnosti delovno aktivnih prebivalcev z 22,1 koledarskega dneva na leto (povprečje 19,4). Nekoliko višja tudi stopnja umrljivosti zaradi samomora in znaša 19 smrti na 100.000 prebivalcev (povprečje 18). Tudi pojavnost srčne kapi je višja.

Stopnja bolniške odsotnosti aktivnega prebivalstva je v občini Pivka nižja od povprečja, prav tako pojavnost srčne kapi. Višja od povprečja je stopnja umrljivosti zaradi samomora in znaša 23 smrti na 100.000 prebivalcev (povprečje je 18). Tudi zlomov kolka pri ostarelih je več.

Istra: dalj časa bolni, pogosta srčna kap

Med občinami v slovenski Istri smo preverili podatke za Ankaran, Koper in Piran.

Analiza med drugim ugotavlja tudi delež prebivalstva po občinah in na ravni države, ki je prisiljen jemati zdravila za obvladovanje povišanega krvnega tlaka.

Občina Ankaran izstopa po dolgi bolniški odsotnosti delovno aktivnih prebivalcev, povprečje je 24,7 koledarskega dneva na leto (v Sloveniji 19,4 dneva). Višja od povprečja je tudi pojavnost srčne kapi.

Tudi v občini Koper je podatek o trajanju bolniške odsotnosti višji od povprečja in znaša povprečno 21,7 koledarskega dneva na leto (v Sloveniji 19,4 dneva). Stopnja umrljivosti zaradi samomora je nižja od povprečja, pojavnost srčne kapi pa v mejah povprečja.

Le v piranski občini je v Istri dolžina povprečne bolniške odsotnosti nižja od povprečne in znaša 16,3 koledarskega dneva na leto. Nekoliko višja je pojavnost srčne kapi. V tej občini je stopnja umrljivosti zaradi samomora v Istri najnižja in znaša pol manj od povprečne - 9 smrti na 100.000 prebivalcev.


Najbolj brano