Na voljo za 12 milijonov evrov subvencij za zaposlovanje mladih

Zavod RS za zaposlovanje je danes na svoji spletni strani objavil novo javno povabilo delodajalcem za izvedbo ukrepa Hitrejši vstop mladih na trg dela. Cilj javnega povabila je omogočiti zaposlitev za nedoločen čas okvirno 2000 brezposelnim mladim iz ciljne skupine. Na voljo je 12 milijonov evrov.

Fotografija je simbolična. Foto: unsplash.com
Fotografija je simbolična. Foto: unsplash.com

SLOVENIJA > Ključni namen ukrepa je spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju brezposelnih mladih za nedoločen čas, kar naj bi dolgoročno krepilo njihovo odpornost na nihanja v gospodarstvu ob nastopu kriz, k pridobivanju kompetenc vključenih oseb ob pomoči mentorja ter usposabljanju ali izobraževanju vključenih oseb in njihovih mentorjev.

"Z zagotavljanjem pridobivanja zlasti digitalnih veščin spodbujamo tudi pridobivanje kompetenc tako pri mladih kot njihovih mentorjih," so zapisali na zavodu za zaposlovanje.

V ukrep se lahko vključujejo osebe, prijavljene v evidenci brezposelnih, stare do vključno 29 let. Vključenim mladim bo omogočen hitrejši prehod v trajno zaposlitev, pridobitev delovnih izkušenj in dodatnih kompetenc, kar naj bi pomembno prispevalo k povečanju njihove socialne varnosti.

Delodajalci bodo za zaposlitev mlade osebe prejeli mesečno subvencijo v višini od 300 do 420 evrov, ki se bo izplačevala največ 18 mesecev. Mesečna subvencija se v primeru, da delodajalec osebo vključi v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje, zviša za 70 evrov.

Prijaviti se je mogoče elektronsko prek portala za delodajalce, od 8. aprila do porabe sredstev oz. najpozneje do 3. novembra.

Ukrep se izvaja v okviru načrta za okrevanje in odpornost, financira pa se iz evropskega mehanizma za okrevanje po koronski krizi.


Najbolj brano