Med energetsko najbolj prodornimi občinami tudi Ajdovščina in Nova Gorica

Energetsko najbolj prodorne občine letos so Miklavž na Dravskem polju med majhnimi, Ajdovščina in Tržič med srednje velikimi ter Mestna občina Nova Gorica med mestnimi občinami. Posebno priznanje za ustanovitev energetske skupnosti je prejela Občina Luče, so sporočili iz družbe Montel Energetika.net, ki je izbor opravila po dveh letih.

Novogoriška občina s svojimi aktivnostmi presega začrtani lokalni 
energetski koncept (LEK), pri čemer izstopajo vlaganja v obnovo 
daljinskega ogrevanja, posodobitev javne razsvetljave in nakup 
električnih vozil za občinsko upravo. Foto: Leo Caharija
Novogoriška občina s svojimi aktivnostmi presega začrtani lokalni energetski koncept (LEK), pri čemer izstopajo vlaganja v obnovo daljinskega ogrevanja, posodobitev javne razsvetljave in nakup električnih vozil za občinsko upravo. Foto: Leo Caharija

LJUBLJANA > Kot je na današnjem spletnem dogodku En.občina & En.management 021 dejal predsednik komisije izbora Boris Sučić s Centra za energetsko učinkovitost Instituta Jožef Stefan (IJS), je v Sloveniji dovolj strokovnega znanja za številne probleme - tako energetske kot okoljske - se pa "obenem skrivamo za skromnostjo in pretirano kritičnostjo".

"Projekti, ki so bili doslej izvedeni v Sloveniji, so primer odličnih praks tudi v širšem evropskem prostoru," je poudaril in dodal, da je sodelovanje ter izmenjava primerov dobrih, a tudi slabih praks, ključ pri prehodu v brezogljično družbo.

Občina Miklavž na Dravskem polju je po njegovih besedah zelo zgledna, ko gre za trajnostno energetiko. Poleg energetske obnove sedeža občine in spremljanja rabe energije v javnih stavbah izstopajo po deležu lastnih sredstev na osebo za energetske projekte, uspešni pa so tudi pri pridobivanju tako povratnih kot nepovratnih sredstev.

V Ajdovščini izstopajo številne aktivnosti in naložbe na področju trajnostne mobilnosti

Komisija je med srednje velikimi občinami, to so tiste z več kot 5000 prebivalci, izbrala dve. V Občini Ajdovščina izstopajo predvsem številne aktivnosti in naložbe na področju trajnostne mobilnosti z denimo izgradnjo električnih polnilnic in kolesarskih povezav, visok delež sredstev namenjajo tudi energetskemu menedžmentu, digitalizaciji in energetski prenovi stavb, med drugim so ustanovili tudi samooskrbno energetsko skupnost. Družba Gen-I je namreč lani v sodelovanju z občino na strehi osnovne šole v Budanjah postavila prvo skupnostno sončno elektrarno, ki je namenjena samooskrbi lokalnih prebivalcev.

Občino Tržič pa po navedbah komisije odlikuje holistični pristop na področju trajnostnosti s celovitimi ukrepi na vseh področjih življenja in dela. Tako so denimo pridobili certifikat trajnostne destinacije znotraj mednarodne sheme zelenega turizma, njihove aktivnosti so usmerjene v trajnostno mobilnost z izposojo koles in vzpostavitvijo nove kolesarske povezave, sredstva namenjajo tudi digitalizaciji (npr. razsvetljave) in nasploh zelenemu prehodu. V zadnjih 10 letih so uspeli znižati povprečno letno rabo toplote občinskih stavb s 100 kWH/m2a na 72 kWH/m2a, pri čemer je raba električne energije ostala enaka, kar ustreza letnemu prihranku 130 ton ogljikovega dioksida.

Nova Gorica izstopa zaradi vlaganja v obnovo daljinskega ogrevanja, posodobitev javne razsvetljave in nakup električnih vozil za občinsko upravo

Novogoriška občina s svojimi aktivnostmi presega začrtani lokalni energetski koncept (LEK), pri čemer izstopajo vlaganja v obnovo daljinskega ogrevanja, posodobitev javne razsvetljave in nakup električnih vozil za občinsko upravo. Občina je uspešna tudi pri izvajanju EU-projektov, vzpostavitvi javno-zasebnih partnerstev. Med drugim so vzpostavili Center zelenih tehnologij.

Posebno priznanje za ustanovitev energetske skupnosti je prejela Občina Luče, kjer je v okviru projekta COMPILE nastala prva in v določenih časovnih obdobjih popolnoma energetsko samozadostna skupnost v Sloveniji. V sodelovanju z družbo Petrol, Elektrom Celje in Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani so na devetih objektih postavili za 102 kilovata moči sončnih elektrarn in sistemsko baterijo, ki je priključena na del omrežja, ki napaja 35 mest, večinoma stanovanjske hiše, kmetije in delovna poslopja, pa tudi manjše podjetje, kotlovnico na biomaso, gasilski dom, kulturni dom in pošto.


Najbolj brano