Državna revizijska komisija razveljavila tudi drugo skupno javno naročilo zdravil

Državna revizijska komisija je v celoti razveljavila postopek oddaje javnega naročila dobave zdravil za potrebe javnih zavodov za obdobje 48 mesecev, so sporočili iz Državne revizijske komisije. Naročilo je objavila Lekarniška zbornica Slovenije 10. maja v imenu in za račun 25 lekarn po Sloveniji.

Državna revizijska komisija je razveljavila tudi drugo skupno javno 
naročilo zdravil. Foto: STA
Državna revizijska komisija je razveljavila tudi drugo skupno javno naročilo zdravil. Foto: STA

LJUBLJANA > Državna revizijska komisija je v postopku pravnega varstva pri obravnavi javnega naročila obravnavala štiri zahtevke za revizijo - veledrogeristov Kemofarmacija, Salus in Farmadent ter računskega sodišča kot zagovornika javnega interesa.

Vsi vlagatelji so zatrjevali, da je naročnik določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila oblikoval v nasprotju z določbami zakona o javnem naročanju. Salus in Farmadent nista izkazala naročnikovih kršitev, zato je Državna revizijska komisija njuna zahtevka zavrnila kot neutemeljena.

Medtem pa sta Kemofarmacija in računsko sodišče komisije izkazala naročnikove kršitve določb zakona o javnem naročanju. Državna revizijska komisija je ugotovila naročnikovo kršitev načela transparentnosti javnega naročanja in načela enakopravne obravnave ponudnikov, saj dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila določa, da bodo posamezni javni lekarniški zavodi za ista zdravila sklenili okvirni sporazum z dvema ali več dobavitelji zdravil, pri tem pa naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ni določil objektivnih pogojev za izbiro gospodarskega subjekta, podpisnika okvirnega sporazuma, ki bo izvedel posamezno javno naročilo.

Posledično ni mogoče ugotoviti, ali bo posamezni javni lekarniški zavod naročal zdravila od prvega ali od drugega podpisnika okvirnega sporazuma, navaja komisija. Državna revizijska komisija je tudi ugotovila naročnikovo kršitev načela zagotavljanja konkurence med ponudniki in načela sorazmernosti, saj sta merili popust na ceno zdravilo in ugodnost na obseg dobav oblikovani na način, da ob skupni uporabi ne identificirata cenovno najugodnejše ponudbe.

Državna revizijska komisija je že novembra 2019 v celoti razveljavila postopek oddaje skupnega javnega naročila za dobavo zdravil javnim lekarnam. Nato je zbornica šla v nov razpis. Javni lekarniški zavodi pa so konec avgusta v odprtem pismu predsedniku vlade, ministru za zdravje in ministru za javno upravo pozvali k ureditvi načina nabave zdravil. V pismu zahtevajo tudi takojšnje sistemske spremembe na področju nabave zdravil in ostalih izdelkov, ki bodo omogočile še naprej nemoteno in kakovostno preskrbo prebivalstva z zdravili.


Najbolj brano