Zaščitna klavzula simbolno v Bruselj

Peticija za uveljavitev zaščitne klavzule v zvezi s prodajo nepremičnin v Sloveniji je včeraj dočakala še zadnje, simbolno dejanje. Civilna iniciativa Kras in Civilna iniciativa za Primorsko sta jo poslali komisiji za peticije evropskega parlamenta v Bruselj.

Evropska komisija za peticije bo upoštevala le podpise na obrazcih z “glavo”, ne pa tudi ostalih. Foto: Tina Čič
Evropska komisija za peticije bo upoštevala le podpise na obrazcih z “glavo”, ne pa tudi ostalih. Foto: Tina Čič

KRAS >V odgovor pričakujeta le dopis ali dva slovenski vladi. Konkretnejših dejanj gotovo ne, saj je stranka v pristopni pogodbi k EU le Republika Slovenija.

V podporo peticiji sta obe civilni iniciativi zbrali 12.000 podpisov, vendar jih evropskim zahtevam ustreza le 6000.

6000 oziroma 12.000 podpisov

“Na vsakem listu mora biti v glavi zapisano, kaj sploh podpisujejo, nam pa so podpise pošiljale razne organizacije, kot je na primer zveza borcev in krajevne skupnosti, ki so same napisale razpredelnice /.../ tudi zbiranje podpisov po spletu za komisijo ni prava pot,” je pojasnil Robert Rogič iz CI Kras.

V podporo peticiji so dodali sklepe 22 občinskih svetov, med njimi so vsi primorski, razen občin Sežana, Komen in Hrpelje - Kozina. Z oddajo kuverte na pošto so formalno ujeli termin pred prvim majem, ko je v skladu s pristopno pogodbo Slovenije v EU še mogoče sprožiti to zahtevo. Vlada tega ni storila, je pa strokovno poročilo njene medresorske skupine dalo polno kredibilnost obema civilnima iniciativama, ocenjuje Rogič.

Brez nacionalnega vprašanja

Dejal je: “Obžalujemo, da kljub podatkom /.../ ni zbrala dovolj politične volje ali moči, da bi vseeno šla pred evropsko komisijo, razloge pozna samo ona, mi pa smo civilna družba, nismo politična organizacija, ne sprejemamo političnih odločitev, ampak držimo neko moralno in načelno držo, tako kot smo napovedali.”

V dopisu evropski komisiji za peticije so se osredotočili na ekonomske argumente, narodnostnih niso omenili. Kot je dejala Ana Kalc Hafner iz Zavoda 25. junij, so tako storili, “ker vlada in minister Zalar vztrajata izključno pri ekonomskem vidiku /.../, naš namen pa je predvsem to, da s to peticijo spodbudimo našo vlado, da res izpolni obljube in sprejme ukrepe, ki bi bili nujno potrebni že včeraj, ne danes.”

“Bdeli bomo nad ukrepi”

Po zaščiti nepremičninskega trga - tako v dopisu - kliče dejstvo, da so slovenski državljani v neenakopravnem položaju z državljani bogatejših držav. Bruto proizvod na državljana je bil leta namreč 2008 v Sloveniji 18.910 dolarjev, v Avstriji 38.961 dolarjev, v Italiji 31.791 dolarjev in v Veliki Britaniji 39.213 dolarjev (po podatkih publikacije Calendario Atlante de Agostini).

Zaščito in omejitev gradenj pa terjata obenem tudi občutljivost kraške podtalnice in varovanje kmetijskih površin.

CI za Primorsko je zadovoljna s celotnim razpletom, je dejal Miha Pogačar.“Vlada je jasno pokazala, da gleda na to problematiko tako, kot gledamo mi, in sprejela celo vrsto ukrepov, vendar bi jasno povedal /.../, da bomo budno bdeli nad realizacijo ukrepov, in v kolikor se ti ne bi izvajali, tudi reagirali s tem, da bomo slovensko javnost obveščali, kaj se dogaja.”

Še vedno se namreč, nazadnje v sežanskem občinskem svetu, pojavljajo poskusi minimaliziranja problemov.

Barbara Jejčič je v imenu obeh CI zaključila: “Sprejeti vladni ukrepi predstavljajo zmago civilne družbe, obenem so jasen signal vsem ostalim akterjem /.../, da ne ravnajo v skladu s predpisi in javnim interesom ter da se bodo morali v skladu s sprejetim paketom vladnih ukrepov disciplinirati, kajti - kot je dejal minister Zalar - zgodile so se hude stvari na območju Krasa od vstopa Slovenije v EU do leta 2008.”TINA ČIČ


Najbolj brano