Zaradi avtoceste Pivčani na dveh bregovih

Načrtovanje avtoceste od Postojne proti Jelšanam vse bolj razdvaja pivške občane. Tisti iz Pivke avtoceste nočejo v svoji bližini in zato podpirajo traso čez Košano, Košanci pa opozarjajo, da bi ta ogrozila zdaj še neokrnjeno dolino in pod sabo celo pokopala nekaj hiš na Čepnu.

Kje se bo od avtoceste Ljubljana–Koper (na fotografiji odsek pri Postojni) odcepil krak na levo proti Jelšanam, ostaja uganka.  Foto: Lori Ferko
Kje se bo od avtoceste Ljubljana–Koper (na fotografiji odsek pri Postojni) odcepil krak na levo proti Jelšanam, ostaja uganka.  Foto: Lori Ferko

KOŠANA, PIVKA> Vaške skupnosti Dolnja in Gornja Košana, Volče, Čepno, Neverke, Kal, Nova in Stara Sušica, Buje ter Suhorje so se zato združile v novo civilno iniciativo Za ohranitev neokrnjene Košanske doline.

Nasprotujejo namreč povezavi avtocestne trase od Jelšane čez Sušiška Brda in mimo Čepna do Divače s priključkom na Čebulovici (različici Divača 1 in Divača 2). To različico je podprl pivški občinski svet in jo kot najboljšo možno poslal na okoljsko ministrstvo, ki pripravlja državni prostorski načrt za avtocesto do Jelšan. In ravno to je kamen spotike za košansko iniciativo, ki trdi, da bi avtocesta v dolini naredila veliko škode naravnemu okolju.

V Čepnu bi rušili hiše

Tako speljana avtocesta bi oškodovala vodna zajetja nad vasjo Čepno, pri Novi Sušici, Ribnici in Bujah. “Iz nekaterih primerov drugod po Sloveniji je znano, da zimsko soljenje in čiščenje avtocest vpliva na kvaliteto podtalnice, prav tako na kvaliteto pašnih, gozdih ali drugih kmetijskih površin,” pravijo v civilni iniciativi, saj imajo na tistih predelih doline, kjer ta ni poseljena, svoje obdelovalne kmetijske površine.

Po njihovi oceni bi ta trasa uničila tudi življenje v vasi Čepno, ki naj bi jo avtocesta obkrožila: “Po vsej verjetnosti bi bilo zanjo treba uničiti tudi nekatere stanovanjske hiše,” pravijo domačini.

Ob tem opozarjajo tudi, da bi avtocesta zaradi betonskega posega bržkone ogrozila prihodnost starega gradu Ravne, ki naj bi ga preoblikovali v hotelski kompleks in mu dodali športno rekreacijske vsebine z golf igriščem ob posestvu in pašnikih, kjer sedaj domujejo mladi lipicanci iz Kobilarne Lipica.

AC v Košani zaradi logističnega centra

Še bolj kritične besede dežujejo na račun Industrijske cone v Neverkah in ideje o novem logističnem centru v njej, zaradi česar bi morala biti prav tod speljana avtocesta. Po zatrjevanju civilne iniciative industrijska cona v vseh letih od svojega nastanka razen odpada in prostora za ločeno zbiranje odpadkov ter nekaj obratov ni zaživela, še manj je bilo z njo pridobljenih novih delovnih mest za občane.

Občina Pivka nam ni nikoli predstavila strategije razvoja te cone, omenja jo zgolj kot argument za izgradnjo ceste skozi dolino. Glede na splošno gospodarsko stanje v občini in stihijski razvoj cone pa ni pričakovati, da bi se tu odprlo večje število obratov ali proizvodnih centrov in s tem novih delovnih mest. Na to kaže tudi dejstvo, da nekateri lastniki zemljišč v coni le-te prodajajo,” opozarjajo člani CI in ob tem dodajajo: “V času vse večjega zavedanja zdravega življenja in povezanosti ljudi z naravo pa bi bila ideja o razvoju logističnega centra v tem delu Slovenije prava katastrofa za ta del neokrnjene narave.”

Občina za traso čez Košano

Vse to so bili razlogi, zaradi katerih so vaščani Košane še tik pred iztekom roka za oddajo stališča občinskega sveta na ministrstvo od pivških svetnikov, prisotnih na javni predstavitvi - podžupan Boris Rebec, Luka Kaluža (SDS), Stojan Sušelj (SDS) in Irena Sušelj Šajn (SLS) – zahtevali sklic izredne seje in spremembo predloga.

Toda tega niso dočakali, je pa pivški župan Robert Smrdelj sklical zbor predsednikov vseh vaških skupnosti, kjer so prav vsi – tudi Košanci – predstavili svoje pripombe in jih nato sami naslovili na okoljsko ministrstvo. Kot je za PN pojasnil Smrdelj, je občinski svet potrdil zgolj stališče, ki ga je sprejel že dvakrat: da sta trasi Divača 1 ali Divača 2 bolj sprejemljivi kot tiste, ki bi presekale pivško kotlino.

Proti tudi Pivčani

Prebivalci Pivke pa so se podpisali pod peticijo proti trasam Postojna 1, 2, 3 in 4, ki bi tekle v bližini vasi in posegle na vodovarstveno območje in območje Nature 2000. Uničile bi najboljša pašna in kmetijska zemljišča in povzročile propadanje kmetij.

Prebivalci Klenika ob tem opozarjajo, da so že zdaj zelo obremenjeni z vojaškim vadiščem Poček, Zagorci pa, da bi avtocesta potekala na močnem poplavnem območju in v bližini zavarovanih pivških presihajočih jezer, 30 vodnih izvirov in po območju, kjer se voda steka v zajetje Malni, ki z vodo oskrbuje občane Pivke in Postojne.

Z gradnjo bi verjetno uničili arheološko znamenitost Parsko golobino, z vrtenjem predora pod Šilentabrom pa bi nastala deponija materiala, ki ne sodi v Naturo 2000.

LORI FERKO


Najbolj brano