Vozniki so se navadili, a ne vsega

Največji problem mirujočega prometa v Sežani so vozniki, ki parkirajo avtomobile na ozkih ulicah brez sredinske črte, ter tisti, ki hočejo bočno parkirati ob Partizanski cesti, pa zaradi manevra ovirajo promet, ugotavlja vodja Medobčinskega inšpektorata in redarstva MIR Silvana Zadel. Takim voznikom so zato lani napisali okrog 500 opozoril.

Sežanski redarji so sprva le opozarjali, nato pa začeli tudi pisati globe Foto: Tina Čič
Sežanski redarji so sprva le opozarjali, nato pa začeli tudi pisati globe Foto: Tina Čič

SEŽANA> Parkiranje v ulicah brez sredinske črte je v nasprotju z lani sprejetim Zakonom o pravilih cestnega prometa, čeprav so bili ljudje doslej vajeni parkirati tako. Zato je bila večina od petih stotnij opozoril izrečena voznikom na najbolj kritičnih lokacijah na Levstikovi ulici, Sejmiški poti, pri zdravstvenem domu, v Gradišču in Vidmašču. “Na nekaterih kritičnih mestih, kjer so kljub opozorilom še kršitve, smo izrekli tudi globe, in sicer 18,” je Zadelova pojasnila pred današnjo sejo sežanskega občinskega sveta, na kateri bodo obravnavali tudi poročilo o delu medobčinskega inšpektorata.

Pri vprašanju potepuških mačk, ki je vedno znova aktualno, MIR nima pristojnosti. Po zakonu je za zapuščene živali dolžna poskrbeti občina in ta ima za ulov in namestitev živali pogodbo z zavetiščem v Mirjah. “MIR po zakonu nima pooblastil, pristojna za reševanje tovrstne problematike je veterinarska inšpekcija. MIR je skrbnik proračunske postavke in tako prispejo na naš naslov vse pritožbe. Največji problem je, ker ni jasnega določila, kdaj je žival prostoživeča, potepuška in zapuščena, ker je samo v tem primeru občina dolžna poskrbeti zanjo. Ni pa dolžna poskrbeti za cele trope mačk, ki so se nenadzorovano kotile v okolju, pri lastnikih, ki ne poskrbijo za nadzorovano razmnoževanje in jih le hranijo,” pojasni Zadelova.

40 evrov za parkiranje brez ure

Globe v tem primeru niso visoke. Če voznik plača takoj, odšteje 40 evrov. Enako v primeru, ko zapelje preko Partizanske ceste, da bi parkiral, in pri tem prekrši zakonsko določilo, da je parkiranje na vozišču dovoljeno le na desni strani vozišča v smeri vožnje. “Če je voznik tam, ga opozorimo, če ga ni, pa dobi kazen,” pove redarka Tamara Ozbič, ki sicer ugotavlja, da se je modra cona v središču Sežane dobro prijela.

“Je v redu, se je prijelo, ljudje so zadovoljni, večina jih nastavi uro, se pa najde vedno tudi kakšen, ki pozabi,” pove. Med “pozabljivci” so vozniki iz Sežane, okoliških krajev in tudi od drugod. “Tisti Tržačani, ki so stalni, že imajo parkirne ure, tudi v trgovinah jih opozarjajo na to,” doda. Tudi parkiranje brez označene ure stane 40 evrov (ob takojšnjem plačilu). Uvodni čas, ko je redarka le opozarjala, je mimo, pojasni Zadelova: “Po poldrugem mesecu smo začeli tudi kaznovati, so tudi globe.”

Tovornjaki v mestu zaradi napačne navigacije

Vse v redu - vsaj na papirju - pa je z vožnjo težkih tovornjakov skozi središče Sežane. MIR je lani v dveh akcijah preverjal, ali imajo tovornjaki vsa dovoljenja, vendar ni naletel niti na eno samo kršitev. To pomeni, da so tovornjaki dostavljali sežanskim podjetjem ali so bili njihova last, vprašanje pa je, ali ne bi mogli vsaj nekateri peljati po avtocesti do izvoza Sežana zahod, da bi se izognili središču mesta.

Več nepravilnosti je MIR ugotovil pri parkiranju tovornjakov, predvsem pri Tušu, zato jim je napisal 89 plačilnih nalogov.

Policijska postaja Sežana, poročilo katere bodo svetniki obravnavali istočasno, pa navaja, da je vožnja težkih tovornjakov še vedno problem in “predvsem posledica navigacijskih naprav, ki tujce usmerjajo pri vožnji”.

Problem ostaja tudi divja vožnja z motorji in štirikolesniki po gozdnih cestah, čeprav je z občasnimi policijskimi kontrolami tega manj, ugotavljajo.

Odpadke “skrivajo” zlasti pravne osebe

Na MIR ocenjujejo, da je manj tudi pritožb krajanov zaradi ravnanja z odpadki.

MIR nadzira, kaj vse konča v zabojnikih, pa tudi delo Komunalno stanovanjskega podjetja Sežana (KSP): “V letu 2011 je bilo zabeleženih manj pritožb občanov nad delom KSP in posledično nad našim slabim nadzorstvom, da so eko otoki prevečkrat prenapolnjeni.”

KSP je namreč povečal prostornino zabojnikov in število odvozov: “Še vedno pa je dejanski razlog prenapolnjenih zabojnikov to, da pravne osebe velikokrat prekrivajo dejanske količine odpadkov, zmanjšujejo volumen zabojnikov ali celo odpovedujejo zabojnike za nekatere frakcije in odlagajo na eko otoke. Drugi razlog je vedno boljše ločevanje odpadkov.”

TINA ČIČ


Najbolj brano