V sežanski soseski Vidmašče se obetata enosmerni promet in urejeno parkiranje

V ozkih ulicah stare sežanske soseske Vidmašče je zvečer težko parkirati. Skoraj nemogoče, če želi voznik upoštevati prometne predpise, zato parkirani avtomobili ovirajo promet. “Če bi se karkoli zgodilo zvečer, nobeno intervencijsko vozilo ne more blizu. Osebno vozilo z dobrim šoferjem verjetno gre skozi,” je na četrtkovi seji sežanskega občinskega sveta ocenila svetnica Špela Rožman (Pretresi).

Zvečer po 21. uri je sredi te ulice v soseski Vidmašče parkiranih še več avtomobilov. Toliko, da reševalno ali gasilsko vozilo ne more mimo, opozarjajo sosedje. Foto: Tina Čič
Zvečer po 21. uri je sredi te ulice v soseski Vidmašče parkiranih še več avtomobilov. Toliko, da reševalno ali gasilsko vozilo ne more mimo, opozarjajo sosedje. Foto: Tina Čič

SEŽANA > Na to je Občino Sežana opozorila tudi skupina prebivalcev in predlagala, da občina zariše talne označbe in uvede enosmerni promet od križišča Regentove ulice in Ulice talcev skozi Vidmašče in proti Krpanovi poti.

Župan Davorin Terčon je s takim predlogom tudi prišel med svetnike, vendar je razprava pokazala, da je bil izbran način vendarle nekoliko prehiter in morda tudi premalo premišljen.

Večina svetnikov je podprla "milejši” sklep, ki občinski upravi nalaga, da začne z urejanjem prometnega režima v ulicah Vidmašče, Stara pot, Strma pot, Osojna pot, Županova pot, Krpanova pot in Ulica Iga Grudna.

Zagotovi naj tudi sodelovanje prizadetega lokalnega prebivalstva, so sklenili svetniki.

Tudi ta sklep najbrž pomeni uvedbo enosmernega prometa in označbe cestišča ali parkirnih mest, saj druge rešitve verjetno ne bo mogoče najti. A pred tem se obeta nekaj premisleka in pogovorov.

“Najprej med ljudi”

Edi Fabjan (Lista za Kras in Brkine) je namreč ocenil, da med prvotnim predlogom skupine stanovalcev in predlogom sklepa, manjka nekaj pomembnih korakov. Med drugim strokovni načrt, ki bi pojasnil, koliko parkirnih mest manj bo na voljo po tem, ko bodo zarisane talne označbe za parkirna mesta.

Zamišljeno rešitev je treba predstavit ljudem pred izvedbo, je prepričan Fabjan: “Kot smo slišali na odboru za infrastrukturo in urejanje prostora, je bilo podpisanih nekaj čez 20 ljudi, torej daleč od števila ljudi, ki tam stanujejo. Verjetno se vsi strinjajo, da je treba neko rešitev najti, vendar jim jo je treba predstaviti. Če ne, zbujamo nezadovoljstvo med tamkajšnjimi stanovalci.”

“Vsi se ne bodo strinjali”

Nezadovoljstvo je že prisotno, je dodal: “Problem je pač tak, da parkirnih mest po starih soseskah ni, in ljudje, če hočejo parkirati, morajo parkirati zelo daleč od svojih stanovanj. Tukaj je veliko najemnikov, ki so po navadi tuji državljani, imajo svoja vozila, preveč jih je na majhnem prostoru in vozil nimajo kje puščati. Zvečer, zlasti na Vidmašču, je pravi kaos."

Razprava je izpostavila tudi dejstvo, da po novem - ko bo uvedba enosmernega prometa omogočila pristojnim, da na asfalt zarišejo parkirna mesta - tam lahko parkiranih manj avtomobilov kot sedaj. Parkiranja povsod, kjer je le mogoče ali pa tudi le približno mogoče, bo konec.

Špela Rožman je v zvezi s tem opozorila: “Ko bodo enkrat črte začrtane, se po vsej verjetnosti ljudje s tem ne bodo strinjali, ker bo parkirnih mest bistveno manj.” Zato je po njenem bolje ukrepati počasneje in bolj premišljeno.

Kam z avtomobili?

Podžupan David Škabar je pojasnil, da občinski svet sedaj sprejema le smernice, jutri še ne bo novih talnih označb. Odziv ljudi bo tak kot po navadi: “Nekateri bodo gotovo negodovali, ostali bodo odobravali, tako kot za vsako stvar.”

Predsednik odbora za infrastrukturo in urejanje prostora Črt Pečar (Zares) je bil odločen: “Skrajni čas je, da se tam nekaj uredi.”

Robert Rogič (Lista za Kras in Brkine) je opozoril, da je prvotni predlog občine "nepopoln in nedodelan". Občina bi morala najprej v prostorskih aktih prepoznati, da ima mesto Sežana dve stari jedri z izjemno naselbinsko dediščino, eno od njiju je Vas, v katero sodi tudi Vidmašče.

Glede enosmernega prometa pa: “Prebivalcem je treba celovito predstaviti zadevo in jim ponuditi celovito rešitev. Vzpostavitev režima enosmerne ulice, ne da bi povedali, koliko parkirnih mest bo manj - ne več-, pomeni da bi morala občina - najmanj kar lahko stori - zagotoviti nadomestna parkirna mesta. Sicer bo problem še večji, kot je zdaj.”

TINA ČIČ


Najbolj brano