V Postojni slikovita razstava o pomenu ohranjanja pisanih travnikov

Na Titovem trgu je v okviru projekta Life for seeds na ogled razstava Semena za življenje, ki ozavešča o raznolikosti in pomembnosti ohranjanja travnikov in bogate biotske raznovrstnosti v Sloveniji.

Razstavo si bo na Titovem trgu v Postojni mogoče ogledati vse do 
začetka oktobra.  Foto: Urša Gajšek
Razstavo si bo na Titovem trgu v Postojni mogoče ogledati vse do začetka oktobra.  Foto: Urša Gajšek

POSTOJNA > Prikazuje 21 območij Natura 2000 po Sloveniji, kjer so bila nabrana semena več kot 300 značilnih rastlinskih vrst. Obiskovalci lahko spoznajo barvite travnike, ki so ključnega pomena za ohranjanje biotske raznovrstnosti našega okolja, raznolikost travniških rastlin in njihovih semen ter razloge za ohranjanje teh pomembnih habitatov v Sloveniji. V ospredju prizadevanj projekta Life for seeds je varstvo treh izjemno pomembnih habitatnih tipov, ki so del omrežja Natura 2000: presihajočih jezer, suhih travnikov z orhidejami in travnikov z navadnim volkom. V zadnjem nacionalnem poročilu je ugotovljeno, da so vsi ti habitati močno ogroženi, zato je nujno ukrepati za njihovo ohranitev. Projekt si prizadeva za izboljšanje stanja s pomočjo vzpostavitve semenske banke, v kateri bo shranjenih kar 12.000 vzorcev semen. Poleg tega se bo lokalni semenski material uporabil za obnovo več kot 74 hektarjev travnikov na sedmih območjih Natura 2000. Obnova bo potekala s pomočjo dveh metod: zeleni mulč in setev semenskih mešanic, nabranih na različne načine. Projekt bo podprl tudi kmetijsko-okoljske ukrepe, ki spodbujajo kmete k ohranjanju travnikov, ter izvedel številne izobraževalne dejavnosti. Razstavo so partnerji projekta pripravili v sodelovanju z Notranjskim muzejem Postojna.


Najbolj brano