V bazenu bo zrasla trava

Propadajoči plavalni bazen na obrobju Kindlerjevega parka namerava občina zasuti in urediti zelenico. Petmetrski skakalni stolp pa bo ostal, saj je - tako kot celoten bazen - spomeniško zaščiten.

Bo propadajoči in zasvinjani bazen  letos postal zelenica?         Foto: Tomo Šajn
Bo propadajoči in zasvinjani bazen letos postal zelenica?  Foto: Tomo Šajn

ILIRSKA BISTRICA> Bistriški bazen olimpijskih dimenzij, ki je bil kot prvi na Primorskem zgrajen pred 60 leti, je že dolga desetletja prava mestna sramota in divje odlagališče odpadkov. Bazen, ki ga je gradila tedanja JLA ob sodelovanju ljudske oblasti in bistriške mladine, je bil ponos kraja. Ko pa so ga morali ob koncu šestdesetih let prejšnjega stoletja opustiti, ker ni več ustrezal sanitarnim predpisom, je začel ta veliki objekt - dolg je 50, širok pa 25 metrov - propadati. V osemdesetih letih je tedanja Športna zveza poskušala dobiti denar za gradnjo čistilne naprave, kar je bil eden od pogojev za usposobitev bazena. A ta zamisel je padla v vodo.

Betonski bazen je začel vidno propadati in vprašanje, ali ga bodo kdaj obnovili, je bilo na dnevnem redu predvsem pred lokalnimi volitvami.

Tudi poskus, da bi ga zasuli in uredili teniška igrišča, ni uspel; športni delavci so vse do zadnjega upali, da bo bazen dočakal prenovo.

Smeti namesto plavalcev

A v zadnjih letih je bazen postal pravo divje odlagališče različne embalaže; ker je odtok vode zamašen, pod skakalnim stolpom plava nesnaga. Tudi poskus črpanja vode ni uspel in tako je bazen še naprej prava sramota za mesto.

Njegova neurejenost še bolj izstopa zdaj, ko Kindlerjev park dobiva vse bolj urejeno podobo. Župan Emil Rojc napoveduje, da bo bazen še letos dobil novo podobo. V proračunu je za to zagotovljenih 50.000 evrov.

Morda ga bodo nekoč odkopali

Občina bo bazen zasula. Na njegovi površini bo uredila zelenico in postavila poligon za kotalkarje, ki je zdaj v bazenu. Poligon-rampo so postavili člani sekcije skaterejev kluba MKNŽ s prostovoljnim delom.

Bazen z zelenico naj bi postal rekreacijska površina. Župan je tudi povedal, da so čakali na soglasje Zavoda za naravno dediščino, ki dopušča zasutje bazena, vendar tako, da ga bodo lahko poznejši rodovi, če se bo pokazala potreba, odkopali in spet preuredili v plavalni bazen. Tudi zato bo skakalni stolp ostal kot del bazenskega kompleksa.

Material za zasutje bodo delno navozili z območja nekdanje Tovarne organskih kislin, zemljo pa z deponije bodoče obrtne cone ob Ulici Nikole Tesle. Delo naj bi opravilo podjetje CPK.

TOMO ŠAJN


Najbolj brano