Prebiti so vsi predori na trasi drugega tira

Delavci so na trasi drugega tira izkopali še zadnje metre servisnih cevi predorov Lokev in Beka. Tako je prebitih vseh deset predorskih cevi na trasi drugega tira, izkopanih pa 37,4 kilometra predorov.

Na trasi drugega tira so prebiti vsi predori. Foto: 2TDK
Na trasi drugega tira so prebiti vsi predori. Foto: 2TDK

KOZINA > Predora Lokev in Beka sta najdaljša predora na trasi drugega tira, izkopavanje je potekalo v kraškem terenu in z obeh strani – divaške in koprske. Servisna cev predora Lokev meri 6683 metrov, preboj se je zgodil 235 metrov pod zemljo, servisna cev predora Beka pa meri 6041 metrov.

V servisni cevi predora Lokev so dnevno na enem čelu izkopali približno pet metrov kalote (zgornjega dela) predora. Ker je izkop predora potekal iz dveh smeri, gre torej za deset metrov kalote predora na dan.

V servisni cevi predora Beka so pred kratkim naleteli na večji kraški pojav, ki je zadnji mesec upočasnil napredke pri gradnji. Povsem naključno so zdaj preboj cevi izvedli v kraški jami, ki je tudi najdaljša kraška jama, odkrita na trasi drugega tira. Dolga je 600 metrov in trenutno jo sanirajo.

Vse predore na trasi drugega tira so gradili po novi avstrijski metodi. Zanjo je značilno, da v kratkem razmaku izkopljejo del predora v dolžini, odvisni od geotehničnih pogojev, takoj po izkopu pa ga podgradijo s podpornimi elementi, ki jih tvorijo predvsem brizgani beton, sidra in podporni loki.

Izkop predorov sta izvajali podjetji Kolektor in Yapi Merkezi. Slovensko gradbeno podjetje je izkopna dela opravljalo v najdaljšem predoru na trasi, predoru Lokev ter deloma v zadnjem predoru na trasi, predoru Škofije. Ostala izkopna dela so izvedli turški delavci podjetja Yapi Merkezi.


Najbolj brano