Odzivi na vladni paket ukrepov za zaščito Krasa

“To je zgodovinska odločitev. Vlada je na pobudo civilnih iniciativ prvič sprejela tak sveženj ukrepov,” je Robert Rogič iz Civilne iniciative Kras včeraj ocenil vladno odločitev, da bo Kras varovala s paketom “nacionalnih” ukrepov.

Božo Novak
Božo Novak 

SEŽANA > Civilna iniciativa Kras (CI Kras) in Civilna iniciativa za Primorsko (CI za Primorsko) sta vlado pozvali, naj od Bruslja zahteva zaščitno klavzulo. Zato se bosta jutri dogovorili o nadaljnjih potezah.

Poleg cele vrste razlogov za zadovoljstvo, je prisoten tudi razlog za nezadovoljstvo, pravi Robert Rogič:“Nismo zadovoljni z odločitvijo vlade, da se izogne evropski komisiji in zaščitni klavzuli, saj je ta edini garant, da se v tem času dejansko uresniči paket ukrepov.”

V CI Kras namreč močno dvomijo, da bodo vsi ukrepi dejansko vključeni v nacionalno zakonodajo in občinske predpise. “Zakaj? Ker imamo take izkušnje,” je odločen Rogič.

Zavedajoč se, da se pred Evropsko komisijo najbrž ne bi mogli sklicevati na resne motnje nepremičninskega trga, predlagajo, naj Slovenija zahteva podaljšanje prehodnega obdobja za tri leta. Nove članice EU imajo namreč desetletno prehodno obdobje.

“Takoj, ko se bo začela nova konjunktura, se bo trend nakupov in nenadzorovane pozidave nadaljeval, in to veliko bolj intenzivno, ker so se v tem času kupila in zaokrožila ogromna območja zemljišč na zalogo,” opozarja Rogič.

Dejstvo, da ne vemo, kako se bo nepremičninski trg odzval na začetek nove konjunkture, je dovolj močan argument za podaljšanje prehodnega obdobja, meni.

“V času novega prehodnega obdobja bi vlada v miru in s širokim konsenzom - civilne družbe, županov in prebivalstva - v miru sprejela paket nacionalne zaščitne zakonodaje. Hitre odločitve v večini primerov niso dobre rešitve,” dodaja Rogič.

Civilni iniciativi obenem ne želita mimo 12.000 podpisov v podporo zaščitni klavzuli, niti mimo podpore številnih občin. “Mimo tega ne moremo, to je velika moralna obveza,” pravi Rogič in navaja stališče tržaškega pisatelja Borisa Pahorja, ki vztraja, da je treba pred evropsko komisijo, sosednjim državam pa pokazati, da je Sloveniji še kako mar za poudarjena območja.

Tudi Božo Novak iz CI za Primorsko namreč na splošno pozdravlja odločitev vlade, čeprav ni idealna in bi zaščitna klavzula prinesla nekaj drugega. Toda časa ni dovolj. “Čeprav nas zavezuje 12.000 podpisov, lahko vseeno damo pozitivno oceno vladi,” meni in napoveduje pozorno spremljanje vključenosti ukrepov.

Župani večinoma za

> Drago Božac, župan občine Divača: “Vlada se je odzvala v pravem času. Ukrepi so zelo operativni in nudijo več kot zaščitna klavzula. Pozdravljam ustanovitev Kraškega regijskega parka, prav tako regionalno načrtovanje rabe prostora, vendar bo treba v vse našteto vključiti tudi lokalno prebivalstvo. Če bo ostalo samo na republiški ravni, bomo spet ustrelili mimo.”

> Zvonko Benčič - Midre, župan občine Hrpelje-Kozina: “Odločitev podpiram. Ocenjujem, da je pot inšpekcijskih pregledov in obveznih smernic občinam za pripravo občinskih prostorskih načrtov prava, saj je občina že dve leti in pol v postopku pridobivanja smernic zanj. Veseli smo, da se bo končno začelo urejat prostorsko problematiko, ne pa da smo občine krive, češ, da širimo zazidalna območja. Naša občina sicer že doslej ni bila obremenjena z neželenimi pojavi.”

> Danijel Božič, župan Komna: “Za razumevanje vladne zaščite je potrebnega več časa in tolmačenj. Na dlani pa je, da je vlada okrivila občine za velike zamude pri uveljavljanju novih prostorskih aktov in ugotovila, da se lahko izdatno poveča davke na prazne bivalne zgradbe in na počitniške hiše. A prav veliko vladnih dokumentov je obtičalo na ministrstvih, ki dajejo obvezne smernice zelo počasi in pogosto neusklajeno. Prav je, da ne zahtevamo od Evrope ukrepa, ki bi udaril po vseh, domačinih in tujcih, in da skuša vlada to storiti z notranjim pravnim redom. Največ pa lahko storimo sami z dvigovanjem zavesti in tudi z vzpostavljanjem takšnih življenjskih pogojev, da domačinom ne bo treba prodajati premoženja.”

Kako paket ocenjuje sežanski župan Davorin Terčon, nismo izvedeli, ker je bil minule dni v tujini.

Na odločitev vlade sta se odzvali tudi NSi in SLS, obe trdita, da bi vlada morala uveljavljati zaščitno klavzulo.

TINA ČIČ


Najbolj brano