Nova cona v Velikem otoku bo “fleksibilna”

Ko investitor potrka na vrata, je treba imeti že pripravljena zemljišča za gradnjo poslovnih in obrtnih objektov. Zato bo občina Postojna ob obstoječi obrtni coni v Velikem otoku na nekaj več kot 34.000 kvadratnih metrih uredila novo cono.

Ker investitorji niso znani, je novi OPPN fleksibilen. Določa le prostorske enote, ki jih bo mogoče deliti na manjše gradbene parcele. Foto: Vir: Zup
Ker investitorji niso znani, je novi OPPN fleksibilen. Določa le prostorske enote, ki jih bo mogoče deliti na manjše gradbene parcele. Foto: Vir: Zup

VELIKI OTOK> Cona bo zrasla jugovzhodno od obstoječe proizvodno-obrtne cone. Proizvodni in poslovni dejavnosti bo na novo namenjenih nekaj več kot 31.000 kvadratnih metrov površin, vendar bo dejansko pozidanih le dobrih 18.000 kvadratni metrov.

Več kot 7000 kvadratnih metrov bodo namreč prekrivale zelenice, skoraj 6000 kvadratnih metrov bo šlo za ceste in pločnike. Poleg tega bo v jugovzhodnem delu cone še skoraj 3000 kvadratnih metrov prostora, namenjenega športu in rekreaciji, tja bodo preselili igrišče.

Take so glavne poteze občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Poslovno obrtna cona Veliki otok, ki ga je postojnski občinski svet sprejel na zadnji seji. Ker bodoči investitorji še niso znani, OPPN ne določa natančno, kaj in kako se bo gradilo. Raje ostaja fleksibilen, določene so le gradbene enote oziroma maksimalne velikosti gradbenih parcel, ki jih bo mogoče deliti na manjše. Stavbe bodo lahko visoke do deset metrov.

Komunalno infrastrukturo želi občina graditi s pomočjo evropskega denarja, glede povpraševanja morebitnih investitorjev pa direktor občinske uprave Boštjan Udovič pravi: “Veliko se jih oglasi, toda večinoma ostanejo pri povpraševanju.” Kljub temu je treba imeti zemljišča pripravljena, saj investitorja ni mogoče pritegniti z odgovorom, da prostor sicer je, vendar je treba pred gradnjo še sprejeti OPPN.

Postojnski svetniki so sprejem tega akta podprli z odločno večino 20 glasov od 21 prisotnih, a ne brez pomislekov in pripomb. Goran Blaško (SD) je opozoril, da krajani niso bili seznanjeni z OPPN: “Krajevna skupnost ni bila obveščena, ni imela možnosti razprave.“ To je po njegovem v nasprotju z ustaljeno navado in dobro prakso, ne glede na to, da se je s sprejemom mudilo.

Tudi Uroš Petohleb (LDS) je vprašal, kako je potekal dialog s prebivalci kraja. Ocenil je, da Veliki otok ni najboljša lokacija za tako cono, vendar je po drugi strani najbolje razširiti cono na že obstoječi lokaciji. Dovoz do cone mimo Postojnske jame po njegovem ni smiseln, bolje bi bilo zgraditi obvoznico, je predlagal.

Udovič je pojasnil, da OPPN ničesar ne določa na novo in ničesar ne spreminja, le “podrobneje precizira” določila občinskega prostorskega načrta (OPN), ki pa je že bil v javni obravnavi in javni razgrnitvi. ”Z OPN so bili seznanjeni že prej, OPN je bil podrobno predstavljen,” je zagotovil, enako tudi župan Jernej Verbič.

Blaško se je strinjal, da je ta razlaga sicer pravilna in v skladu s predpisi, a je vseeno predlagal: “Dajmo se držat uzanc.” Na vprašanje o morebitnih prebojih zidu pa je od pristojnih dobil odgovor, da bodo pri gradnji le povezali ceste med staro in novo cono, preboja zidu ne bo.

TINA ČIČ


Najbolj brano