Nekoč cvetoča Tržaška vse bolj usiha

Nekdaj živahna in cvetoča Tržaška ulica, ki je bila dolgo ena glavnih mestnih ulic, vse bolj izgublja življenje. Prostori menjavajo dejavnosti in samevajo. Jim bo življenje vrnila obvezna razlaga občinskega prostorskega načrta, ki te prostore namenja izključno storitvam in prepoveduje stanovanja?

Po obvezni razlagi je sprememba namembnosti v pritlična stanovanja na Tržaški cesti prepovedana na prednji strani, na zadnji pa ne Foto: Lori Ferko
Po obvezni razlagi je sprememba namembnosti v pritlična stanovanja na Tržaški cesti prepovedana na prednji strani, na zadnji pa ne Foto: Lori Ferko

POSTOJNA> V pritličjih stavb na Tržaški cesti v Postojni je odslej prepovedana sprememba namembnosti iz storitvenih in družbenih dejavnosti v stanovanja. To pa ne velja na dvoriščni strani istih stavb, kjer teh dejavnosti ni. Postojnski občinski svet je na zadnji seji z obvezno razlago občinskega prostorskega načrta (OPN) razčistil morebitna dvoumja določbe in poudaril, da se prepoved nanaša le na pritličja z izložbami, obrnjenimi proti ulici. Določilo vzdržuje mestnoslužne funkcije mesta, torej storitve in oskrbo na pomembni mestni ulici, je razložila Tadeja Matičič, višja svetovalka za turizem v občinski upravi.

Ob Tržaški cesti so v prostorih, obrnjenih na ulico, dopustne le naslednje dejavnosti: trgovina na drobno, gostinstvo, informacijske in komunikacijske dejavnosti, finančne in zavarovalniške dejavnosti, poslovanje z nepremičninami, strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, raznovrstne poslovne dejavnosti, dejavnost javne uprave in obrambe, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo, kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti.

Na občini poleg tega ugotavljajo, da nekatere določbe OPN pretirano omejujejo investitorje pri izdaji gradbenih dovoljenj, čeprav nameravane gradnje ne posegajo v pravice sosedov mejašev in jim ti ne nasprotujejo. Zato jih bodo od zdaj uporabljali manj strogo. Določilo tako skuša ohraniti poslovne in družbene dejavnosti na Tržaški cesti, vendar pa trgovine na ob njej kljub temu ugašajo in svoja vrata. Kot nam je zaupal eden izmed malih trgovcev, se ti poleg težav z visokimi nabavnimi cenami, najemninami in splošno gospodarsko krizo, soočajo tudi z močno konkurenco s konca ulice, kjer stojijo velike (tudi tuje) trgovinske verige. Zaradi njih se je tako že razpršilo središče mesta, tja pa se vse raje selijo tudi potrošniki.

Male trgovine na Tržaški cesti tako za silo sicer ostajajo, med uspešnejše sodijo tiste s posebno vsebino ali gostinskimi storitvami, druge počasi usihajo. “Ali pa se v prostoru istega lokala nenehno menjujejo lastniki oziroma dejavnost, ki jo opravljajo,” še dodaja naš sogovornik.

Potihnile so tudi pred časom glasne ideje o vzpostavitvi peš cone. Ta (za zdaj) ni začrtana niti v še vedno nedokončani Strategiji trajnostnega razvoja občine Postojna 2010-2023, ki naj bi bila posvečena “skupni viziji prihodnosti kot jo pričakujejo prebivalci, organizacije in nosilci razvoja v občini”.

LORI FERKO


Najbolj brano