Ministrstvo za okolje: “Obratovanje Lesonita vpliva na zdravje krajanov”

Ministrstvo za okolje in prostor je ugodilo pritožbi 23 občanov Ilirske Bistrice in jim priznalo status stranskega udeleženca v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja tovarni Lesonit za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje večjega obsega. “Gre za pomemben dosežek civilne družbe v boju za čisto in zdravo okolje,” so zadovoljni v civilni iniciativi Eko Bistrc.

Ministrstvo za okolje je 23 krajanom v bližini tovarne Lesonit priznalo status stranskega udeleženca v 
postopku pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja za širitev proizvodnje.
Ministrstvo za okolje je 23 krajanom v bližini tovarne Lesonit priznalo status stranskega udeleženca v postopku pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja za širitev proizvodnje. 

ILIRSKA BISTRICA > “To je za nas pomembno predvsem zato, ker lahko aktivno sodelujemo v postopku pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja in vlagamo nove dodatne dokaze o vplivih delovanja tovarne na zdravje in premoženje krajanov,” je povedala Mojca Mejak iz civilne iniciative Eko Bistrc.

V obrazložitvi odločitve je ministrstvo za okolje in prostor med drugim zapisalo, da so vlagatelji izkazali pravni interes, oziroma, “da obstaja vzročna povezava med obratovanjem naprave upravljalca ter vplivom na nepremičnine in na zdravje vlagateljev, predvsem vplivom emisij prahu, PM10 delcev in emisij hrupa”.

Mojca Mejak

civilna iniciativa Eko Bistrc

“Priznanje statusa stranskega udeleženca v postopku nam omogoča, da vlagamo nove dodatne dokaze o vplivih delovanja tovarne na zdravje in premoženje krajanov.”

Krajane pozvali, naj posredujejo nove dokaze

S tem je ministrstvo odpravilo sklep državne agencije za okolje (Arso) in ji zadevo vrnilo v ponovno odločanje. “Pošteno bi bilo, da Arso ponovno preuči našo vlogo in pripravi novo obravnavo, na kateri bi lahko kot stranski udeleženec v postopku enakopravno sodelovali in svoja stališča predstavili tudi krajani,” pravi Mejak. V civilni iniciativi Eko Bistrc so zato krajane že pozvali, naj jim posredujejo vse morebitne nove dokaze - fotografije prahu na nepremičninah, avtomobilih in pridelkih, posnetke hrupa, zdravniške izvide in drugo dokumentacijo – ki so nastali v zadnjem letu in ki bi lahko dokazovali vplive obratovanja Lesonita na njihovo premoženje in zdravje.

Lesonit je za izdajo dovoljenja za obratovanje naprave, ki bi lahko povzročila onesnaževanje okolja večjega obsega, zaprosil že leta 2020. Gre za napravo s proizvodno zmogljivostjo 725 kubičnih metrov vlaknenih plošč dnevno. Družba Fantoni, pod okrilje katere sodi Lesonit, pa namerava s to naložbo za skoraj tretjino povečati proizvodnjo.

V postopek izdaje dovoljenja se je želelo vključiti 65 krajanov, ki so opozorili na neizpolnjene obljube Lesonita izpred 15 let, med drugim o ureditvi protihrupnih ograj, in se zato v boju za zdravo okolje ponovno povezali.

Arso je sprva odločila, da nobenemu od 65 krajanov ne prizna statusa stranskega udeleženca, ker njihove nepremičnine niso v vplivnem območju tovarne. Tretjina krajanov se je na to odločitev pritožila in s pritožbo, o kateri je tokrat odločalo ministrstvo, zdaj tudi uspela. “Priznanje statusa stranskega udeleženca v postopku pomeni, da ima 23 občanov sedaj enak položaj kot ostale tri stranke v postopku. Še zlasti pomembno pa je, da se lahko na izdajo okoljevarstvenega dovoljenja pritožimo tudi na upravno sodišče,” pravi sogovornica.

V mestu in Rečici bodo merili prašne delce

Status stranskega udeleženca v postopku sta sicer že po črki zakona pridobili okoljska organizacija Alpe Adria Green in društvo za okoljevarstvo in naravovarstvo Eko krog. Naknadno pa je status stranke v postopku pridobila tudi ilirskobistriška občina. Ta je medtem že naročila meritev prašne usedline, z naslednjim letom pa bo Arso v Rečici in Ilirski Bistrici namestila tudi merilni napravi za merjenje prašnih delcev PM10 in PM2,5.

Na sodelovanje in pomoč občine računajo tudi v bodoče. “Glede na pričakovano povečano onesnaževanje s prahom in hrupom, ki bi ga prinesla napovedana širitev tovarne Lesonit za prebivalce na širšem območju Ilirske Bistrice, bo zelo zaželeno, če ne celo nujno, da tudi občina zavzame neko stališče in se aktivno vključi v reševanje te problematike,” poudarja Mejak.

V Civilni iniciativi Eko Bistrc ob tem poudarjajo, da bodo še naprej zastopali vse občane, saj se veliko ljudi, ki bi lahko postali stranski udeleženci v postopku, na prvotno odločitev agencije ni pritožilo tudi iz finančnih razlogov.

Kaj odločitev ministrstva pomeni za Lesonit pri pridobivanju dovoljenja, smo včeraj vprašali tudi vodstvo tovarne, vendar odgovora (še) nismo prejeli. Je pa po naših neuradnih informacijah ministrstvo za okolje Lesonitu naložilo deset ukrepov, ki naj bi jih tovarna morala v postopku pridobivanja dovoljenja izpolniti, nanašali pa naj bi se predvsem na preprečevanje negativnih vplivov proizvodnje na okolje. Za kakšne ukrepe natančno gre, smo vprašali ministrstvo, od koder pa še čakamo na pojasnila.


Najbolj brano