KPK ugotovila nasprotje interesov župana občine Komen Erika Modica

Komenski župan Erik Modic se je po ugotovitvah Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) znašel v nasprotju interesov, ker je za občino naročal storitve gradbenega nadzornika, s katerim je sodeloval tudi zasebno. KPK je županu izrekla globo. Modic je pojasnil, da bo odslej v podobnih primerih prepustil odločanje direktorju občinske uprave.

Komenski župan Erik Modic  Foto: Leo Caharija
Komenski župan Erik Modic  Foto: Leo Caharija

KOMEN > KPK je postopek začela oktobra lani na podlagi anonimne prijave, ki je vsebovala očitke, da naj bi župan Erik Modic podeljeval dela gradbenemu nadzorniku Andreju Kovačiču, s katerim naj bi prijateljeval in imel tudi zasebne poslovne stike.

Komisija je potrdila, da je župan v imenu občine podpisal več naročilnic in odredil plačila računov v skupni vrednosti nad 13.000 evrov, in sicer za gradbeni nadzor pri obnovi vaških domov v Brjah in Škrbini, urejanju Medgeneracijskega parka v Komnu, rekonstrukciji razdelilnega omrežja vodovoda in še več manjših gradbenih delih. Poleg tega je Kovačiča imenoval v komisijo za vodenje javnega razpisa za sofinanciranje gospodarjenja z divjadjo.

Kot zasebnik pa je Modic leta 2021, ko je že opravljal funkcijo župana, s podjetjem Gradbeni inženiring Andrej Kovačič s.p. iz Vojščice podpisal pogodbo o nadzoru pri gradnji stanovanjskega objekta.

Zasebni interes osebe, s katero ima župan poslovne stike, je tako vplival na nepristransko izvajanje javnih nalog župana, s čimer se ustvarja najmanj videz nasprotja interesov, so sporočili s KPK.

Glede druge navedbe iz prijave je KPK ugotovila, da niso bili dokazani zadostni intenzivni osebni stiki med Modicem in Kovačičem. V zvezi s tem je župan komisiji podal izjavo, da s podjetnikom občasno naključno prihaja v stik v okviru raznih družbenih dogodkov, a da ne gre za redne, še manj pa za pogoste osebne stike. Tudi Kovačič je pojasnil, da v okviru javnih prireditev in kulturnih dogodkov prihaja do srečanj in pogovorov, ki se pretežno nanašajo na tekoče projekte.

KPK poudarja, da bi po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije Modic moral pred začetkom poslovanja občine s Kovačičem obvestiti komisijo o okoliščinah nasprotja interesov. Ker tega ni storil, so mu v prekrškovnem postopku izrekli tudi globo. Zakon namreč uradni osebi predpisuje dolžnost, da mora biti v zvezi s svojo službo ali funkcijo pozorna na vsako nasprotje interesov in se mu je dolžna izogniti.

Ugotovitve so pravnomočne, saj obravnavana oseba zoper njih ni vložila tožbe v upravnem sporu.

Modic je danes povedal, da je februarja letos s sklepom pooblastil direktorja občinske uprave, da namesto župana sprejema odločitve v vseh tistih poslovnih zadevah, pri katerih so na strani župana podani izločitveni ali odklonitveni razlogi zaradi potencialnega nasprotja interesov. Sprejeti sklep med drugim pomeni, da direktor občinske uprave v bodoče podpisuje vse odredbe o plačilih na račune Andrej Kovačič s.p. in GP-KOVO Erik Kovačič s.p., je pojasnil.


Najbolj brano