Dežnik za nevladne organizacije

Notranjsko-kraška regija je zadnja v Sloveniji, kjer bo začelo delovati regijsko stičišče nevladnih organizacij. Poimenovali so ga Boreo, z evropskim denarjem pa bodo v prihodnjih dveh letih povezovali, usposabljali in informirali nevladne organizacije, ki delujejo v statistični regiji.

Boreo - Stčišče nevladnih organizacij za Notranjsko - kraško regijo so predstavili (z leve) Nina Hočevar, Tatjana Hvala in Samo Vesel Foto: Stana Zavadlav
Boreo - Stčišče nevladnih organizacij za Notranjsko - kraško regijo so predstavili (z leve) Nina Hočevar, Tatjana Hvala in Samo Vesel Foto: Stana Zavadlav

POSTOJNA>“Mladinski center Postojna se je lani prijavil na razpis ministrstva za javno upravo, ki je namenjen razvoju nevladnih organizacij in civilnega dialoga in predvideva vzpostavitev stičišč nevladnih organizacij po vseh statističnih regijah. Razpis v večjem delu sofinancira evropski socialni sklad. Njegov namen pa je povečati moč nevladnega sektorja in ga pripraviti na bodoče prevzemanje nekaterih funkcij, ki jih sedaj opravlja javni sektor. Predvsem, pa izboljšati položaj nevladnih organizacij,” je namen projekta predstavil vodja programskega sveta Samo Vesel.

V Notranjsko-kraški regiji deluje okoli 650 nevladnih organizacij, med njimi je večina društev, okoli 30 je zasebnih zavodov. Kot ocenjuje Vesel, jih je veliko, veliko tudi delajo, vendar v javnosti niso prepoznavni, še manj nastopajo kot enakopravni partner pri sprejemanju razvojnih programov, ne v lokalnih skupnostih, še manj v regiji.

“Financiranje nevladnih organizacij v državi ni urejeno enotno, temveč je odvisno od vsakokratnih občinskih proračunov ter prepuščeno dobri volji županov in občinskih svetov,” še ugotavlja Vesel.

Problem je nepovezanost

Ključni problemi nevladnih organizacij na tem območju so nepovezanost, skromna izmenjava informacij, sodelovanja pri projektih praktično ni. Da bi bolje izkoristili velik socialni potencial nevladnih organizacij, so v Boreu pripravili program s tremi bistvenimi točkami: povezovanje, usposabljanje in večanje vloge nevladnih organizacij.

Po besedah Nine Hočevar, vodje projekta, bodo za boljše povezovanje ustanovili programski svet, v katerem bosta po dva predstavnika iz vsake občine. Zaživel bo portal, ki bo služil predvsem kot podpora dejavnostim društev, organizirali bodo delavnice, tržnico nevladnih organizacij, v načrtu pa imajo šest skupnih večjih projektov.

Eden izmed njih bo tudi ustanovitev družbenega centra, ki naj bi domoval v nekdanji postojnski porodnišnici, sredstva za izvedbo projekta pa naj bi dobili na razpisu norveškega sklada.

Pomemben del njihovega dela bo usposabljanje nevladnih organizacij. “Ne bomo jim dajali rib, temveč jih bomo naučili, kako jih loviti: kje in kakšni razpisi so na voljo, kako se nanje prijaviti, pripravili bomo komunikacijske in druge delavnice, obveščali jih bomo o vseh spremembah na področju nevladnega sektorja,” je naštela Nina Hočevar.

Njihova naloga bo tudi zagovorništvo in civilni dialog. “To pomeni posredovati, kot mediatorji, med mnenji ljudi in države, ki pripravlja razne zakone in predpise. Na ta način bomo sodelovali že pri državnem prostorskem načrtu za Poček,” je razložila Hočevarjeva.

Članstvo bo brezplačno

Prve naloge pa je naštela Tatjana Hvala, koordinatorka projekta. Takoj bodo o začetku delovanja Borea obvestili vsa registrirana društva in ostale nevladne organizacije ter jih povabili, da postanejo člani: “Članstvo bo brezplačno, dobili pa bodo veliko,” je poudarila.

Obiskali bodo župane in jih povprašali po njihovem videnju nevladnega sektorja, pogovarjali se bodo s predstavniki gospodarske in obrtne zbornice, regionalne razvojne agencije, k sodelovanju želijo pritegniti gospodarstvo.

Za dveletno delovanje programa so dobili nekaj več kot 178.000 evrov, od katerih je polovica namenjena izključno zaposlitvam, s 30 odstotki bodo poplačali zunanje izvajalce, ostalo bo za druge stroške. Boreo bo imel prostore v Mladinskem centru v Postojni, dva zaposlena s polovičnim delovnim časom, s polnim delovnim časom pa bo na voljo koordinatorka projekta.

STANA ZAVADLAV


Najbolj brano