Že v soboto morda suhe pipe

Zgodilo se je neizbežno. V Koprskem Rižanskem vodovodu so prepovedali rabo pitne vode za vsa opravila, ki niso nujna. “Pranje osebnih avtomobilov, tovornih vozil in vozil javnega prevoza, polnjenje bazenov in tuširanje na kopališčih zagotovo ni nujno,” je na včerajšnji novinarski konferenci povzela predstavnica za odnose z javnostmi v Rižanskem vodovodu Sara Milenkovski.

 Foto: Alenka Tratnik
Foto: Alenka Tratnik

ISTRA> Javno podjetje porabnike poziva, naj skrajno racionalizirajo dnevno porabo vode (tako za opravljanje dejavnosti kot v gospodinjstvu) in ga obveščajo o morebitnih poškodbah na vodovodnem sistemu.

Iz rižanskega vira niti polovica vode

“Vode ni dovolj. Zmanjkalo je bo. Upamo, da je bomo s temi ukrepi uspeli privarčevati vsaj toliko, da bomo z odklopi začeli čim kasneje,” je bila nazorna Sara Milenkovski. Odklopov včeraj še niso mogli z gotovostjo napovedati. Lahko se zgodi, da jih bodo primorani uvesti konec tega tedna ali pa v začetku prihodnjega. V vsakem primeru jih bodo pravočasno napovedali. Vzpostavljajo tudi posebno, krizno telefonsko številko, in že zdaj poudarjajo, da voda ob odklopih bo, vsak dan, zmanjkalo je bo le za nekaj ur dnevno. Z rižanskim vodnim virom v tem obdobju ne zagotavljajo niti 45 odstotkov potrebnih količin; le 180 litrov vode na sekundo, pa še to zgolj s črpanjem podtalnice. Ker je njena povprečna dnevna raba 380 litrov na sekundo, do 210 litrov dobijo s Krasa (110 litrov), hrvaške Istre (60 litrov) in po desetletju znova iz dveh obmejnih virov, Bužini in Gabrijeli (40 litrov).

Največji porabnik je turizem

V vodovodnem sistemu, ki obsega 1000 kilometrov cevovodov, imajo že zdaj za deset odstotkov premalo vode, saj njena poraba ob dopoldanskih in poznopopoldanskih konicah naraste na 470 litrov na sekundo. Vendar je za zdaj še dovolj rezerv v nekaterih od skupaj 273 vodnih zbiralnikov. Po besedah direktorja Zdravka Hočevarja je rezerve za en dan. Bojijo pa se, da bo že čez dva do tri tedne v omrežju le še 230 litrov vode na sekundo (po 70 litrov iz rižanskega vira, 90 s Krasa, 40 iz hrvaške Istre in 30 iz obmejnih virov). “Potem se bodo določeni zbiralniki spraznili. Da bi se vodovod nenadzorovano praznil, pa ne smemo dopustiti,” je bila nedvoumna Milenkovski. Najhitreje “usihajo” trije pomembnejši rezervoarji v piranski občini, predvsem zaradi turističnih zmogljivosti, ki so v tem obdobju največji porabniki vode. Industriji gredo komaj štirje odstotki. Upoštevati je treba tudi, da po 30 litrov načrpane vode vračajo v strugo Rižane (v vodarno v Cepkih gre že prej omenjenih 180 litrov na sekundo). Pretoki Rižane morajo dosegati najmanj 110 litrov na sekundo, je bil jasen Hočevar. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje že seznanili, da s podtalnico polnijo tudi rečno strugo.

Prepovedano je:

> zalivanje vrtov, zelenih površin in športnih igrišč,

> poraba vode za kmetijske namene (razen v toplih gredah in rastlinjakih, ki imajo svoje vodne zbiralnike),

> pranje javnih in zasebnih površin (tako ulic in cest kot dvorišč,)

> pranje osebnih avtomobilov, tovornih vozil in vozil javnega prevoza,

> polnjenje bazenov,

> tuširanje na plažah,

> oskrba s cisternami z izjemo upravičenih prevozov,

> odjem vode iz hidrantov brez vednosti Rižanskega vodovoda.

MIRJANA CERIN


Najbolj brano