Za 75 stanovanj prispelo več kot 800 vlog

Na razpis za oddajo 75 neprofitnih stanovanj v soseski Nova Dolinska, ki se je zaključil v ponedeljek, je prispelo več kot 800 vlog, so danes sporočili iz koprske občine.

KOPER > Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper je dobil 814 vlog prosilcev. Po proučitvi in točkovanju vlog bodo udeleženci razpisa glede na število točk uvrščeni na prednostno listo. Seznam upravičencev, ki se bodo uvrstili na prednostno listo za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, bo objavljen v roku šestih mesecev.

V sklopu projekta Nova Dolinska Javni stanovanjski sklad Mestne občine Koper in Stanovanjski sklad Republike Slovenije gradita tri stolpiče s skupno 166 javnimi najemniškimi stanovanji, pri čemer je JSS MOK investitor v tretji stolpič s 75 neprofitnimi stanovanji, od katerih je osem prilagojenih funkcionalno oviranim osebam. Gradnja bo predvidoma zaključena do konca leta, stanovalci pa se bodo v novo sosesko vselili spomladi 2024.

Stanovanjski sklad bo prosilcem vročil odločbe o uvrstitvi oziroma neuvrstitvi na prednostno listo upravičencev. Prosilec, ki se z odločitvijo ne strinja, se lahko pritoži v roku 15 dni po prejemu odločbe. Po rešitvi pritožb bo javno objavljen dokončni seznam upravičencev do najema neprofitnega stanovanja. Sklad bo z upravičenci sklenil najemna razmerja za nedoločen čas in z neprofitno najemnino v obliki notarskega zapisa.


Najbolj brano