Varovanje lastnine ali morda vdor v zasebnost?

V koprskem združenju mestnih trgovcev in drugih poslovnežev ne le da podpirajo namestitev videonadzora, temveč pričakujejo, da bodo digitalne nadzorne kamere kmalu postavili še v druge ulice mestnega središča. Podjetniki namreč opozarjajo, da so v zadnjem času Koper in Istro nasploh pretresali številni kriminalni dogodki in vandalski pohodi, zaradi česar se ne počutijo več varne.

Ambroz Tomovski: “Mislim, da smo potencialno najbolj na udaru prav trgovci. Številni v ulici so že doživeli kakšen neprijeten dogodek. Dvakrat so oropali zlatarno, nato so vlomili v foto studio, kmalu zatem  v trafiko.”  Foto: Nataša Hlaj
Ambroz Tomovski: “Mislim, da smo potencialno najbolj na udaru prav trgovci. Številni v ulici so že doživeli kakšen neprijeten dogodek. Dvakrat so oropali zlatarno, nato so vlomili v foto studio, kmalu zatem v trafiko.”  Foto: Nataša Hlaj

KOPER> V Združenju mestnih trgovcev in ostalih poslovnežev mesta Koper ne delijo mnenja tistih, ki nameščanje novih videonadzornih kamer v Pristaniški ulici in na Ukmarjevem trgu obsojajo. Spomnimo, da je v boju proti takšnemu nadzoru ljudi in njihovih navad najbolj glasna koprska opozicijska stranka Oljka.

Z Vido Gračnar na čelu so prepričani, da je zaradi takšnih potez koprske občinske uprave ogroženo varovanje zasebnosti. Tudi zato so že zahtevali zamrznitev projekta do jesenske občinske seje, ko bodo terjali jasne odgovore na njihove številne pomisleke o upravičenosti postavitve dodatnih video oči v mestu. “Ponavljamo, da gre za nepremišljen ukrep, ki lahko krati svobodo posameznikov in ima zelo močno politično ozadje, saj so zbrani podatki dostopni tudi pooblaščeni odgovorni osebi MOK,” pravi Gračnarjeva.

Koprski zlatar Ambroz Tomovski pravi, da mu je prišlo na uho, da se z nameščanjem nadzornih kamer na pročelja stavb v Čevljarski ulici ne strinjajo v piranski enoti zavoda za varstvo kulturne dediščine. To pa ga čudi, saj pravi, da so današnje video naprave tudi zelo diskretne velikosti in oblike. “Očitno pa jih ne motijo grozne reklamne table in grafiti na pročeljih,” se huduje. V zavodu odgovarjajo, da je historično mestno jedro Koper razglašeno za kulturni spomenik lokalnega pomena. “Varstveni režim za spomenik predvideva varovanje značilnih uličnih pogledov, historičnih oblik stavb, uličnih fasad in streh,” pojasnjuje Katja Zajko iz zavoda. Ker je pročelje eden najpomembnejših elementov stavbe ter izraža njena značaj in pomen, je za kakršenkoli poseg treba dobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje. Šele nato se lahko odloči, ali je predlagani poseg mogoč in kakšne so zahteve za njegovo izvedbo. Zajkova navaja, da do danes v MOK niso oddali vloge za izdajo kulturnovarstvenih pogojev za namestitev kamer v Čevljarski ulici.

Povsem drugačno pa je stališče mestnih podjetnikov. Ti so koprskega župana Borisa Popoviča in občinske službe celo sami prosili, naj z video kamerami opremijo mestne ulice, v katerih poteka trgovska in druga dejavnost. “Številni, ki opravljamo dejavnost v mestnem jedru, smo v zadnjih mesecih utrpeli gmotno škodo, od razbitih izložb do popisanih zidov. Žal se o tem v medijih ni pisalo, prav tako tega niso javno obsodili tisti, ki zdaj javno obsojajo videonadzor,” je kritična koordinatorka koprskega združenja mestnih trgovcev Mojca Fanedl. Dodaja, da tudi vandalizem predstavlja poseg v njihovo zasebnost. “V našo zasebno lastnino, ki je prav tako ustavno varovana kategorija. Gmotne in druge škode, ki jo utrpimo, zavarovalnina nikoli v celoti ne pokrije. Vsak dan sproti se namreč sprašujemo, kdaj se bo spet zgodilo, kdaj se bo ponovilo in kdo bo naslednji,” pravi Fanedlova.

Koprski zlatar Ambroz Tomovski upa, da bodo v občini vendarle uresničili napoved, da bo kmalu pod video očmi tudi dogajanje na Čevljarski ulici. “Mislim, da smo potencialno najbolj na udaru prav trgovci. Številni v ulici so že doživeli kakšen neprijeten dogodek. Dvakrat so oropali zlatarno, nato so vlomili v foto studio, kmalu zatem v trafiko,” našteva sogovornik.

Tomovski pravi, da je bilo govora o namestitvi dveh kamer na začetku Čevljarske ulice in dveh na koncu, vendar dodaja, da bi si sam želel kar po šest kamer na vsaki strani ulice. “Kaj pomagajo kamere na začetku in koncu ulice, če se kriminalno dejanje zgodi nekje na sredini?” se sprašuje.

V združenju so torej odločeni, da je videonadzor nujen, saj naj bi le takšen režim v mestu prispeval k večji varnostni vseh. To pa naj bi po besedah trgovcev in poslovnežev dolgoročno pripomoglo k varnejšemu sobivanju krajanov in prijetnejšemu počutju obiskovalcev mestnega središča.

NATAŠA HLAJ


Najbolj brano