V Piranu odpravljajo prometni kaos

”Odkar so v Piranu sprostili promet, pocenili parkirnino in ob slabem vremenu dovolijo odpreti zapornice do Prvomajskega trga, v mestu vlada kaos,” je vznemirjena Pirančanka Alenka Šuto.

Ko so v primeru zadnje visoke plime   odprli zapornico na Prvomajskem trgu, so ga avtomobili zapolnili do zadnjega kotička, tako da niti dostavna vozila niso imela dostopa do trgovin ...     Foto: Lea Kalc Furlanič
Ko so v primeru zadnje visoke plime odprli zapornico na Prvomajskem trgu, so ga avtomobili zapolnili do zadnjega kotička, tako da niti dostavna vozila niso imela dostopa do trgovin ...  Foto: Lea Kalc Furlanič

PIRAN>“V Piranu je preveč avtomobilov. Pešci, starši z vozički ali invalidi skoraj nimamo več svojih površin za nemoteno gibanje. Ljudje avtomobile puščajo vsepovsod, tudi pred zapornicami ali na krožišču na Tartinijevem trgu. Ob zadnjem neurju so odprli zapornico ob vhodu na Prvomajski trg, ki so ga prebivalci tako zasedli z vozili, da še do vhodnih vrat svojih stanovanj nismo mogli, enako dostavna ali intervencijska vozila do svojega cilja. Zdajšnja oblast nam je obljubila dva buska za prevoze do Fornač, kjer bi sicer veliko več Pirančanov parkiralo svoje avtomobile, pa vozi samo eden,” je nizala svoje nestrinjanje s trenutnim prometnim režimom v Piranu Alenka Šuto.

Piranski nogometni klub je v soboto na stadionu nad mestom pripravil turnirja, posvečena občinskemu prazniku. V praznovanje so se po svoje vključili tudi občinski redarji in delili kazni (200 evrov) za napačno parkiranje. Prostora na za to predvidenih površinah je bilo namreč premalo, zato so udeleženci turnirja vozila puščali tudi na cesti (vendar pa se je promet vseeno lahko odvijal). Pričakovati bi bilo, da bi redarji oziroma tisti, ki jih usmerjajo, pokazali nekaj več razumevanja za takšen dogodek, pa ni bilo tako. Nogometaši imajo sicer s parkiranjem nenehno težave. Parkiranje v parkirni hiši v bližini stadiona ni brezplačno, pa še tam ob večjih prireditvah in pogrebih (pokopališče je v neposredni bližini) zmanjka prostora. Predsednik kluba Matjaž Emeršič je za PN povedal, da imajo nekateri trenerji in drugi člani kluba mesečne abonmaje za garažno hišo, ki si jih sami plačujejo; dodal je, da bi bili v klubu veseli, če bi se našla rešitev, prijazna do vseh uporabnikov tamkajšnjih igrišč in gledalcev. JV

Obala se zaradi teže vozil poseda

In dodala, da je že marca kot občinska svetnica na seji mestnega sveta podala nekaj pobud, kako izboljšati prometni režim v mestu, z občine so jo preusmerili na krajevno skupnost, ker tam zbirajo predloge. Podžupan Gašpar G. Mišič, ki se ukvarja s področjem urejanja prometa v občini, je Šutovo na začetku tega meseca seznanil, da je v pripravi nov odlok, ustrezne rešitve mirujočega in javnega potniškega prometa pa da bodo predstavili na javni tribuni v novembru. In da bo med ustreznimi rešitvami zagotovo prepoznala tudi svoje pobude.

Vendar Šutove, tudi nekdanje predsednice Krajevne skupnosti Piran, tak odgovor ne prepriča. “Menim, da bi bilo potrebno mesto brezpogojno zapreti za promet, razen za jutranjo dostavo in intervencije. Obračališče za busek bi morali s Tartinijevega trga prestaviti pred nekdanji lokal Tri papige, mestni avtobus pa naj vozi le do avtobusne postaje. Tako ne bi več potrebovali krožišča na Tartinijevem trgu. Predlagam tudi zaprtje prometa med palačo Trevisini in Punto. Nihče se namreč med drugim ne vpraša, kako se zaradi teže vozil uničuje obala,” je odločna občinska svetnica stranke Piran je naš.

Mišič se strinja, da je omejitev dostopa v mesto nujna, saj se mesto že desetletja duši v pločevini. Problematike se skupaj s sodelavci lotevajo postopno, za osnovo imajo že izdelane strokovne podlage podjetja Lineal, upoštevali pa bodo tudi pobude in predloge krajanov.

Nove ideje na starem odloku

“Presodili smo, da bomo odlok o cestnoprometni ureditvi, ki je bil v času županovanja Tomaža Gantarja zavrnjen na referendumu, ter analizo zbranih pripomb prebivalcev vzeli kot osnovo za pripravo novega odloka. Naš cilj je najti kompromisne rešitve, ne pa z odlokom represivno ukrepati,” poudarja podžupan.

Številne pobude se nanašajo na zaprtje mesta za promet in uvedbo le javnega potniškega prometa, kar bo občina lahko dosegla postopoma, saj bo morala najprej zagotoviti zadostno število parkirnih mest v garažnih hišah na obrobju mesta.

Mišič navaja, da tehnično preverjajo možnost krožišča na ovinku pred Pomorskim muzejem in krožišča za potrebe dostave in drugih uslug na področju pred Tremi papigami. Dodaja, da bo nujno potrebno taksije prestaviti izpred palače Trevisini ter uvesti še boljši valet servis, ko za avte obiskovalcev poskrbi gostitelj. Prej kot še eni garažni hiši je treba dati poudarek ustrezni prometni logistiki v mestu.

Šutova je prepričana, da je poleg boljšega prometnega režima v mestu zelo pomembna še kultura obnašanja voznikov in prebivalcev. “Vsak bi se lahko potrudil in svoje vozilo pustil v garažni hiši na obrobju ter se do bližnjih naselij peljal z avtobusom. Seveda pa nam mora najprej občina zagotoviti ustrezni, neprekinjeni prevoz od centra do garažne hiše.”

Mišič dodaja, da bo odlok začel veljati, ko ga odobrijo in za svojega sprejmejo Pirančani, ne pa občinski svet. LEA KALC FURLANIČ


Najbolj brano