V Dekanih javna razprava o novi koprski prometni strategiji

Mestna občina Koper pripravlja novo Občinsko celostno prometno strategijo (OCPS). V pripravo te strategije želi vključiti tudi občanke in občane, zato bo v torek, 18. junija, ob 17. uri v prostorih Krajevne skupnosti Dekani javna razprava o viziji in ciljih OCPS ter stanju prometa v koprski občini.

Mestna občina Koper pripravlja novo Občinsko celostno prometno 
strategijo (OCPS).  Foto: Nataša Hlaj
Mestna občina Koper pripravlja novo Občinsko celostno prometno strategijo (OCPS).  Foto: Nataša Hlaj

KOPER > Mestna občina Koper je s pripravo nove OCPS začela marca in, kot so sporočili, se osredotoča na iskanje ukrepov za izboljšanje dostopnosti za vse prebivalce in obiskovalce občine, ne glede na njihovo starost, zdravje ali socialni status. “V ospredje postavlja mobilnost človeka, ne vozil. Vizija mestne občine vključuje povečanje prometne varnosti, zlasti za šibkejše udeležence, izboljšanje prometnih storitev in njihove dostopnosti ter zmanjšanje negativnih vplivov prometa na zdravje in okolje,” so dodali.

S potrjeno OCPS bo Občina lahko kandidirala za evropska in državna sredstva, ki bodo podprla razvoj nemotoriziranih oblik mobilnosti in uporabo alternativnih pogonov v prometu. Pristojni občinski urad bo OCPS v naslednjih dneh predstavil tudi koprskemu občinskemu svetu.


Najbolj brano