Vrtec bo dražji za 29 odstotkov

Ankaranski občinski svet je na zadnji seji določil tudi nove cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Ankaran. Občani bodo po novem plačevali 8,5 do 15 odstotkov več za prvo starostno obdobje in 11 do 15 odstotkov več za drugo starostno obdobje.

V občini Ankaran v sporočilu za javnost trdijo, da so cene vrtca za njihove občane v primerjavi z ostalimi tremi istrskimi občinami najugodnejše. Pojasnili so, da se cene programov predšolske vzgoje od leta 2019 v Ankaranu niso spreminjale. Določitev novih cen, ki bodo začele veljati maja, izhaja iz elaborata javnega zavoda OŠV Ankaran, ki med razlogi za nujnost izračuna nove ekonomske cene v letu 2024 navaja bistveno povišanje stroškov dela, rast cen življenjskih potrebščin, višje stroške materiala in storitev ter živil glede na zadnjo ekonomsko ceno. Nova cena dnevnega programa v Vrtcu Ankaran bo odslej 680 evrov (doslej 528 evrov) za prvo starostno obdobje in 505 evrov (doslej 393 evrov) za drugo starostno obdobje.

Kljub temu, da je dvig cen programov skoraj 29-odstoten, bodo občani s popusti po novem plačevali zgolj 8,5 do 15 odstotkov več za prvo starostno obdobje in 11 do 15 odstotkov več za drugo starostno obdobje. Da bi zmanjšala finančno breme staršev, je občina določila visoke progresivne popuste. Popusti so predvideni tudi za občane, ki imajo otroke vpisane v ankaransko enoto vrtca Delfino Blu.

Poleg razlike med ceno programa in zneskom, ki ga po odločbi centra za socialno delo plačajo starši, se iz občinskega proračuna financirajo tudi dodatni stroški, ki niso všteti v ceno programa, mednje štejemo nadstandardni program, tri dvojezične skupine, izlete in obiske kulturnih in drugih ustanov in drugo.NR


Najbolj brano