Udeleženci kongresa mednarodne zveze za preprečevanje samomora na obisku v koprskem zaporu

Univerza na Primorskem je udeležence kongresa mednarodne zveze za preprečevanje samomora (IASP) odpeljala na obisk koprskega zapora. Psihiatri, penologi, psihologi, psihoterapevti in drugi udeleženci kongresa so se seznanili z učinkovitim preprečevanjem samomorov v naših zaporih. V 20 letih so njihovo število znižali za skoraj štirikrat.

 Foto: URSIKS
Foto: URSIKS

KOPER > Zaradi odvzema svobode zaprti pogosto doživljajo občutke obupa, nemoči, osamljenosti in brezizhodnosti, zato so stanovalci zaporov in prevzgojnih domov še posebej občutljivi na pojav samomorilnosti. Na Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij, ki upravlja z našimi zapori, so se zato tej težavi posebej posvetili. Pri vsakem na novo zaprtem ocenijo njegovo samomorilno ogroženost, kadar se znajdejo v stiski, pa jim v zaporu pomagajo uslužbenci različnih profilov, ki zaprtim pomagajo rešiti težave.

V našem zaporskem sistemu so zato leta 2004 uvedli strategijo preprečevanja samomorov in samopoškodb. Pred uvedbo strategije si je v zaporih na 10.000 zaprtih vzelo ali skušalo vzeti življenje 35 ljudi, po uvedbi te strategije pa je število padlo na slabih enajst. Strokovni delavci, ki delujejo v zaporih, se na tem področju povezujejo tudi z zunanjimi strokovnjaki in se sistematično izobražujejo za prepoznavanje samomorilne ogroženosti.

V upravi za izvrševanje kazenskih sankcij so zato v sredo odprtih rok sprejeli 30 strokovnjakov iz vseh koncev sveta, ki sodelujejo na letošnjem kongresu mednarodne zveze za preprečevanje samomorov v Piranu. Kongres organizira primorska univerza. Srečanje s strokovnjaki iz različnih delov sveta je ponudilo edinstvena priložnost za izmenjavo izkušenj in primerjavo različnih sistemov preprečevanja samomorov v zaporih.


Najbolj brano