Trend garažnih hiš se nadaljuje

Približno pol hektarja nepozidanega območja na Bernardinu (trikotnik med vzpenjajočo cesto proti Piranu in obalno cesto ob Jadralnem klubu Pirat) je predmet priprave novega občinskega podrobnega prostorskega načrta. Javno bo razgrnjen ves februar.

Tudi na območju Bernardina (začrtano z rumeno) bodo zidali   garažno hišo in stanovanja Foto: Leo Caharija
Tudi na območju Bernardina (začrtano z rumeno) bodo zidali garažno hišo in stanovanja Foto: Leo Caharija

PIRAN, BERNARDIN> Ob nekaj novih načrtih za pozidave, ki so bili v zadnjem letu tudi že javno predstavljeni, v uradu za okolje in prostor piranske občine nastaja še eden: občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) Terase vile Bernardin. Parcele, kjer je predvidena pozidava parkirišč in garažne hiše ter stanovanj, so na območju ob razcepu med Cesto mornariških odredov (ki se vzpenja proti Piranu) in cesto Obala (ob jadralnem klubu Pirat).

V zadnjem letu v piranski občini kar dežujejo novi občinski prostorski načrti za zidanje garažnih hiš (GH) in stanovanj: GH Valeta, GH Kaštel, GH Kampolin, GH Piran (pri osnovni šoli), nova stanovanja na Košti v Sečovljah. Nekatere objekte bodo zidali zgolj z zasebnim kapitalom, druge pa v javno-zasebnem partnerstvu.

Lastnik tega trikotnega območja, ki je bilo prej v lasti Hotelov Bernardin, je ljubljansko podjetje Regulus, ki je tudi pobudnik oziroma naročnik novega OPPN in investitor gradnje. Načrt je izdelal inštitut za arhitekturo in urbanizem Genius loci iz Ljubljane.

“Načrtujemo gradnjo večstanovanjskega objekta in podzemne garaže v več nivojih. Skupaj je v štirih nadzemnih delih predvideno med 56 in 64 stanovanjskih enot, v podzemni garaži pa ureditev približno 300 parkirnih mest,” sporočajo iz urada za okolje in prostor.

Predvidena je terasasta zasnova gradnje, število parkirišč v garažni hiši bo odvisno od geoloških razmer za gradnjo. Del parkirišč bo namenjen uporabnikom ožjega območja, njihovo število bo v razmerju s številom stanovanjskih enot, ostala parkirišča bodo javna.

Postopek sprejemanja priprave tega OPPN so na občini začeli lani septembra, 15. februarja, ob 17. uri, pa bo v prostorih Krajevne skupnosti v Portorožu javna obravnava, na kateri bodo lahko občani ustno podali svoje pripombe. Ravno tako bodo pripombe in predloge lahko podali pisno na občino vse od 1. februarja do 2. marca, ko bo načrt razgrnjen. Če ne bodo potrebna dodatna soglasja in okoljsko poročilo ministrstva, bo postopek sprejemanja tega OPPN sklenjen aprila z objavo v uradnem listu.

Izkušnje doslej kažejo, da so bila obvestila o javnih razgrnitvah občinskih prostorskih načrtov ponavadi objavljena le na spletni strani občine in na oglasnih deskah po KS. Tako marsikateri občan ni bil seznanjen z javno obravnavo. “Tokrat razmišljamo, da bi prosili KS Portorož, da občanom pošljejo vabila,” dodajajo z občine. LKF


Najbolj brano