Po novem s starimi kamni v rokavicah

Mesec se je obrnil naokrog, odkar je inšpektorica za dediščino v piranskem mandraču zaustavila dela in zahtevala nove kulturnovarstvene pogoje, ki jim sledi sprememba projektov. Do kdaj se bo torej zavlekla obnova mandrača, nihče ne zna natančno napovedati. Za nameček mora investitor naročiti še dodatne arheološke raziskave.

Novi kulturnovarstveni pogoji bodo zagotovili skoraj enako podobo obalnega zidu in kamnitega tlaka v mandraču, kakršna sta bila pred obnovo Foto: Lea Kalc Furlanič
Novi kulturnovarstveni pogoji bodo zagotovili skoraj enako podobo obalnega zidu in kamnitega tlaka v mandraču, kakršna sta bila pred obnovo Foto: Lea Kalc Furlanič

PIRAN > Na piranski območni enoti zavoda za varstvo kulturne dediščine (ZVKDS) bodo za dokončanje obnove mandrača na podlagi spremenjenih projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja izdali spremenjeno kulturnovarstveno soglasje. “V njem bomo zahtevali potrditev izvedbenih projektov pred samo izvedbo del, določili bomo način ravnanja v primerih najdb dediščine med posegom, način izvedbe del in način strokovnega nadzora nad njihovo izvedbo, vključno s potrjevanjem posameznih faz izvedbe,” zagotavlja odgovorni konservator Bruno Purger. Ta je sicer v zadnjem mesecu skupaj s kolegi pripravil tudi nove kulturnovarstvene pogoje, ti pa so osnova za nove projekte in gradbeno dovoljenje.

LEA KALC FURLANIČ

Več o tem pišemo v petkovi tiskani izdaji Primorskih novic.


Najbolj brano