Palača v primežu zapletov

Obnova nekdanje palače Baseggio v Kreljevi ulici 6 v Kopru se vleče že nekaj časa. Po prvotnih načrtih bi moral jeseni v tamkajšnjih prostorih zaživeti Meduniverzitetni center za beneško zgodovino in kulturno dediščino. Jasno je, da tega roka ne bo moč uloviti.

Pročelje palače Baseggio (znane tudi kot Borilnica) gleda na Kreljevo ulico Foto: Nataša Hlaj
Pročelje palače Baseggio (znane tudi kot Borilnica) gleda na Kreljevo ulico Foto: Nataša Hlaj

KOPER > Na Univerzi na Primorskem zdaj zagotavljajo, da bo stavba nared do konca prihodnjega leta.

Palača za srednjo ekonomsko šolo je med Koprčani bolj znana kot borilnica, saj so menda v njeni dvorani nekoč prirejali dvoboje v sabljanju.

V obnovljeni palači Baseggio oziroma borilnici bo v prihodnosti zaživel Meduniverzitetni center za beneško zgodovino in kulturno dediščino. Strokovnjaki bodo v sodobno urejenem znanstvenem središču proučevali, predstavljali in s pomočjo najnovejše informacijske tehnologije dokumentirali in tako ohranjali snovno in nesnovno kulturno dediščino širšega beneškega prostora. Prelomnice o zgodovini stavbe in njeni umeščenosti v urbano tkivo Kopra so strokovnjaki strnili tudi v bogato monografijo. Prispevki so napisani, na vrsti je še prevod v italijanščino.

Vodja projekta, za katerega je zagotovljen evropski denar, je Aleksander Panjek z Univerze na Primorskem - Znanstveno-raziskovalnega središča Koper (UP ZRS). Bojazen, da bi Evropa zaradi zamud uvedla kakšne sankcije, je odveč, zagotavlja. Pravi, da so jim že odobrili podaljšanje roka za dokončanje projekta. Po njegovih besedah so dela zastala zgolj začasno. Spremembam časovnice pa je botrovalo več razlogov. Najprej se je zapletlo pri zagotavljanju evropskega denarja, nato je finančne težave zabredel izbrani gradbinec, dodatne zamude pa je povzročilo še nepričakovano odkritje novih poslikav v objektu. Temu je sledila sprememba projektne dokumentacije, saj je piranska enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine postavila dodatne zahteve pri obnovi oziroma zaščiti poslikav.

Strateški projekt Shared Culture denar črpa iz programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013. Namenjen je promociji skupne kulturne dediščine obeh držav, na katero je imela velik vpliv zgodovinska dediščina prostora Beneške republike. Za obnovo palače v Kopru je na voljo 940.000 evrov, še 200.000 pa jih bodo porabili za nakup opreme.

Kot da to ne bi bilo dovolj, so zmedo in nepreglednost povzročili preštevilni aneksi k prvotni pogodbi z izvajalcem gradbenih posegov, zaradi česar so se v univerzi odločili povsem na novo doreči poslovna razmerja. “V zadnji mesecih vse stoji, ker smo morali ugotoviti stanje, popisati izvedena dela in oblikovati novo pogodbo,” pojasnjuje Panjek.

Z večjimi gradbenimi posegi so opravili, v prihodnjih mesecih jih čakajo obrtniška in zaključna dela v notranjosti ter montaža opreme in pohištva. Posebno poglavje predstavljajo konzervatorska in restavratorska dela na poslikavah. Panjek pravi, da so se že aprila prijavili na razpis ministrstva za kulturo, od koder si obetajo dobrodošlo finančno pomoč za dokončanje pomembnih restavratorskih del. “Upam, da bomo dobili čim več denarja. Potrebujemo še najmanj 350.000 do 400.000 evrov,” ocenjuje.

NATAŠA HLAJ


Najbolj brano