Obnova mandrača se bo najbrž podražila

“Župan se je redno informiral o dogajanju na delovišču, vendar tega nismo posebej javno poudarjali, saj gre ne nazadnje za njegovo odgovornost,” odgovarjajo iz občinske službe za stike z javnostmi na vprašanje, kako je Peter Bossman, odkar je prevzel občinske vajeti, spremljal razvpiti projekt obnove piranskega mandrača.

Ali župan Peter Bossman  poteku obnovitvenih del v mandraču ne posveča dovolj pozornosti?
Ali župan Peter Bossman poteku obnovitvenih del v mandraču ne posveča dovolj pozornosti? 

PIRAN> V luči zadnjih dogajanj pri obnovi piranskega mandrača, ko za stanje na gradbišču, kakršno se vidi že s prostim očesom, vsi iščejo krivce, smo župana Petra Bossmana povprašali, koliko in kako kot prvi mož občine spremlja in po potrebi ukrepa pri prenovi mandrača.

Odgovorni konservator pri obnovi mandrača in predstojnik zavoda za varstvo kulturne dediščine v Piranu Bruno Purger seznanja, da strokovna delovna skupina na zavodu intenzivno pripravlja spremembo kulturno varstvenega soglasja. V skupini sta med drugimi sodelavec zavoda in gradbenik Igor Peršolja, z restavratorskega centra iz Ljubljane pa prihaja Jože Drešar, restavrator-konservator za kamen.

Nadzora ne vodi župan, ampak Okolje

Kdo je torej na občini prevzel nadzor nad izvajanjem del v piranskem mandraču, ko se je po volitvah zamenjala politična struktura v občinski upravi? Iz občinske palače pojasnjujejo, da naloge celovitega inženiringa, ki vsebuje tudi nadzor, opravlja JP Okolje, ki je sicer upravljalec pristanišča. “Nadzornik Jože Maver zelo dobro pozna projektno dokumentacijo, kot tudi vse probleme, ki so se pojavili pri pilotiranju in spremembah temeljenja zidu na podlagi izvedenih geomehanskih analiz,” so odločni na občini. Dodajajo, da je nadzornik o poteku del obveščal službo inženiringa, ki vodi investicijo. (V projektni dokumentaciji je kot snovalec investicijskega programa navedeno podjetje Elmarkt z odgovorno osebo Andražem Elerjem, projekte pa je izdelal Projektiva Inženiring, op. av.)

“Okolje je obveščalo občino o bistvenih spremembah projekta, s katerimi je ta seznanjala Agencijo za kmetijske trge. V zvezi s sanacijo poškodovanega obalnega zidu pa je odgovor, da občina ni prejela nobenega pisnega poročila, informacije, dobila pa je sporočila, da se zadeva usklajuje s spomeniško službo,” še skupaj z županom komentirajo iz občinske palače.

Spomeniški pogoji bodo terjali še denarja

Kako bo občina zagotovila razliko med pridobljenimi evropskimi sredstvi in končano investicijo, torej zajeten milijon evrov? Bo zato prodala nekaj občinskih zemljišč? Z občine odgovarjajo nepopolno: “Proračun ima opredeljena proračunska sredstva v okviru prijavljene vrednosti. Če ne pride do dodatnih zahtevkov, bodo opredeljena sredstva v proračunu zadostovala, v primeru dodatnih zahtev zaradi spomeniških pogojev, ki presegajo načrtovana sredstva za ta namen, pa bo potrebno zagotoviti dodatna sredstva.” Župan, ki si je delovišče prvič javno ogledal konec februarja, se je zaradi del v mandraču sestal s predstavniki piranske krajevne skupnosti, ki jih bo, kot tudi drugo zainteresirano javnost, tudi vnaprej obveščal o poteku dogodkov v zvezi z obnovo mandrača, ki je Pirančane dvignila na noge.

LEA KALC FURLANIČ


Najbolj brano