Na čelu koprske knjižnice Luana Malec

Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper ima novo direktorico. Svet zavoda je s sklepom potrdil odločitev, da vajeti prevzame Luana Malec, ki je v knjižnici vrsto let vodila razvojno Službo za izvajanje območnih nalog.

Luana Malec bo 1. februarja uradno prevzela mandat direktorice 
Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper. Foto: Alenka Penjak
Luana Malec bo 1. februarja uradno prevzela mandat direktorice Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper. Foto: Alenka Penjak

KOPER > Luana Malec bo mandat direktorice uradno prevzela 1. februarja. Magistrica bibliotekarstva, bibliotekarska specialistka, diplomirana ekonomistka in dolgoletna vodja razvojne Službe za izvajanje območnih nalog v Osrednji knjižnici Srečka Vilharja Koper je vodenje knjižnice kot vršilka dolžnosti direktorice prevzela že 1. januarja letos.

“V lokalni knjižničarski prostor vnaša bogato znanje, saj je v preteklosti uspešno vodila številne projekte. Zasnovala ter oblikovala je različne inovativne rešitve in dejavnosti, ki jih danes uspešno izvajajo na nacionalni in mednarodni ravni,” so o njej zapisali v knjižnici. Karierno pot je začela z vodenjem Potujoče knjižnice in kasneje Študijskega oddelka Osrednje knjižnice Srečka Vilharja Koper. Pridobljene strokovne izkušnje je nato prenesla v razvojno Službo za izvajanje območnih nalog, kjer je kmalu prevzela njeno vodenje. Vzporedno je vodila program dejavnosti splošne knjižnice za podporo razvoju knjižnične dejavnosti na obmejnih območjih. Ob tem je aktivna v številnih nacionalnih strokovnih skupinah. V okviru Združenja splošnih knjižnic je prav pod njenim vodstvom nastal dokument Strategija razvoja slovenskih splošnih knjižnic 2022-2027, vodi pa tudi Sekcijo splošnih knjižnic pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije.

Njen najodmevnejši projekt je inovativni in uspešni portal slovenskih splošnih knjižnic Dobreknjige.si. Leta 2016 je za magistrsko delo Album Slovenije, osebni spomini 20. stoletja prejela Prešernovo nagrado Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, za življenjsko delo, zaznamovano z izjemnimi uspehi na področju knjižničarstva, ki so širšega družbenega pomena in prispevajo k napredku knjižničarske stroke pa je prejela tudi najvišje državno priznanje - Čopovo diplomo za leto 2019.

Njeni prednostni nalogi ob prevzemu direktorskega naziva bosta strokovni razvoj in posodobitev knjižnice. Okrepila pa bo tudi povezovanje s kulturnimi, izobraževalnimi in drugimi ustanovami, tako na lokalni, nacionalni kot tudi mednarodni ravni. “V knjižnici smo tik pred pripravo novega strateškega načrta, ki ga bom pripravila v sodelovanju s strokovnimi sodelavci. Pri tem bo treba upoštevati številne dejavnike, ki bodo vplivali na prihodnji razvoj in delovanje naše ustanove; od razvoja tehnologije, nadaljnje digitalizacije družbe, infodemije ter spremljajočih ekonomskih in socialnih kriz na eni strani, do naraščajočega pomena vseživljenjskega učenja in obenem trenda upadanja branja ter sposobnosti daljših osredotočanj na drugi. Ob bralni kulturi si bom zato močno prizadevala obuditi in utrditi izobraževalno vlogo knjižnice, tako v smislu vseživljenjskega učenja kot podpore formalnemu izobraževanju,” je med drugim zapisala o svojih načrtih v vlogi direktorice.


Najbolj brano