Krajani Sečovelj so po zadnji anketi naklonjeni igrišču za golf

Krajevna skupnost je prek ankete med krajani Sečovelj preverjala, ali so naklonjeni golf igrišču v dolini in gradnji doma ostarelih na Košti. Golf igrišču pritrjuje tri petine krajanov, domu za starejše pa skoraj vsi.

Sečoveljska dolina, kjer namesto kmetijskih zemljišč načrtujejo  igrišče za golf Foto: Zdravko Primožič/Fpa
Sečoveljska dolina, kjer namesto kmetijskih zemljišč načrtujejo igrišče za golf Foto: Zdravko Primožič/Fpa

SEČOVLJE>“Od 542 krajanov Sečovelj se jih z gradnjo golf igrišča strinja 312, proti njemu pa je 209. Ostali so se vzdržali. Da bi imeli na Košti dom za starejše občane, pa se jih strinja 510 krajanov,” niza podatke nedeljske ankete predsednik krajevne skupnosti (KS) Denis Fakin. Anketne liste so na volišču razdelili, ker so želeli imeti sveže stališče krajanov Sečovelj, posebno v zvezi z golfom, zaradi katerega pa se že nekaj let krešejo mnenja in vlečejo postopki. To, da so Sečoveljčani na volilno nedeljo izpolnjevali anketo, je v zapisnik zabeležila tudi okrajna volilna komisija, in sicer naj bi to zahteval zaupnik Liste Zorana Jankoviča. Vendar pa se komisija o anketi ni opredeljevala, saj za to ni pristojna. “Prepričani smo, da je anketa verodostojna in ni sporno, da smo jo izvedli na tak način,” je dodal Fakin.

Z njenimi rezultati je posebno zadovoljen investitor v izgradnjo golf igrišča, podjetje Golf Istra oziroma direktorica Valentina Turk Balaban. Pa tudi medobčinski koordinator Gašpar Gašpar Mišič.

Nasprotniki golfa niso obmolknili

Glavni borec proti golfu v sečoveljski dolini, Jožef Horvat, pa je skeptičen: “Zanimivo bi bilo vedeti, katero vprašanje so v anketi postavili prej. Če so kot vsebino ankete zastavili vprašanje o domu ostarelih, zraven pa še vprašanje o golfu, so ljudi zavajali in iz njih dobesedno izsilili, da se sploh opredeljujejo o golfu. Ne nazadnje njihovo mnenje formalno ni pomembno, saj niso zavezujoči soglasodajalci.”

Horvat, ki je predsednik Združenja zakupnikov kmetijskih zemljišč slovenske Istre, namreč s sodelavci še vedno vztraja, da gradnja golfa na najboljših kmetijskih površinah ni dopustna. In spomni na postopke, ki v zvezi s tem še tečejo, na njihovo prijavo na protikorupcijsko komisijo, na to, da zemljišča še vedno niso vknjižena na Skladu kmetijskih zemljišč, s katerim je zaradi tega Občina Piran v sporu, na domnevno lažno študijo preučitve terena, na pokopane obljube, da bi golf gradili na Krogu in še kaj.

Rešiti morajo spor in sprejeti prostorski načrt

Medobčinski koordinator za golf igrišče in za zdaj še podžupan Občine Piran Gašpar Gašpar Mišič pritrjuje, da med piransko občino in skladom kmetijskih zemljišč res še tečejo dogovori o rešitvi pravdnega postopka glede zahteve o prenosu lastninske pravice zemljišča iz Občine na Sklad. Lastništvo zemljišča je v zemljiški knjigi še vpisano na Občino Piran.

“Projekt golf igrišča je v fazi sprejemanja prostorske dokumentacije. Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja bo potrebno na osnovi veljavnih predpisov in novelacije bonitete zemljišč opredeliti in poravnati odškodnino zaradi spremembe namembnosti zemljišč,” še dodaja Mišič.

Turkova pa, da 40. člen sprememb in dopolnitev zakona o kmetijskih zemljiščih, ki so ga sprejeli junija letos, določa, da se prenehajo uporabljati prostorski akti v delu, ki se nanašajo na nadomeščanje kmetijskih zemljišč. Zakonodajalec je torej ukinil ukrep nadomeščanja kmetijskih zemljišč in ga nadomestil z odškodninskim ukrepom.

Mišič še seznanja, da so dali izdelati tudi posebne študije, ki so pravzaprav potrdile ustreznost tamkajšnjih zemljišč za golf.

Stroške študij, kakor tudi samega postopka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Piran za golf igrišče v Sečovljah krije investitor.

LEA KALC FURLANIČ


Najbolj brano