Koprčani čakajo nova stanovanja

Na območju Mestne občine Koper so pod okriljem javnega stanovanjskega sklada v preteklih letih zgradili približno 250 neprofitnih stanovanj. Povpraševanje po dodatnih stanovanjskih enotah pa ne pojenja.

MOK  bi v Ankaranu gradila  nova neprofitna najemna stanovanja na območju za Regentovo ulico
MOK bi v Ankaranu gradila nova neprofitna najemna stanovanja na območju za Regentovo ulico 

KOPER, ANKARAN> Zato v občini načrtujejo, da bi v prihodnje za uresničitev teh projektov namenili lokacijo ob Dolinski cesti v Olmu in območje v Ankaranu za Regentovo ulico.

Direktor Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Koper (MOK) Darko Kavre je pojasnil, da bi že danes lahko razdelili ključe 150 ali 200 neprofitnih najemnih stanovanj, saj si nekatere družine le na tak način lahko rešijo pereče stanovanjske težave.

Zadnji velik razpis, s katerim so evidentirali prosilce za najem takšnih stanovanj, so objavili leta 2006, projekt za zagotovitev stanovanjskih enot pa so sklenili leta 2008, ko so vsem tistim, ki so dosegli kriterije za dodelitev stanovanja, tega tudi zagotovili. Pred enim letom pa so še izvedli razpis za prodajo stanovanj mladim družinam.

V Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Koper razpolagajo s 700 najemnimi neprofitnimi stanovanji. Poleg tega upravljajo še sto stanovanj državnega stanovanjskega sklada, ki pa jih zasedajo občani Kopra.

Kavre je dodal, da bodo natančne korake opredelili v dokumentu o poslovni politiki javnega stanovanjskega sklada za srednjeročno obdobje 2012-2016. “Opredelili bomo cilje in zastavili strategijo, kako to uresničiti. Dokument bo najprej obravnaval nadzorni svet sklada, nato ga bodo predvidoma decembra na klopi dobili občinski svetniki, ki bodo odločali o tem, ali izdati soglasje,” je sogovornik navedel birokratsko pot izvajanja stanovanjske politike na območju koprske občine.

V prednosti je Olmo

Kavre pravi, da že izdelujejo idejne osnutke, kam umestiti bodoče neprofitne novogradnje. Načrte bodo uskladili z ustanoviteljem sklada, Mestno občino Koper. Načeloma sta v igri dve lokaciji: ob Dolinski cesti v Olmu in območje v Ankaranu za Regentovo ulico (znano je tudi kot Dolge njive). Obe zemljišči sta v lasti javnega stanovanjskega sklada.

Po Kavretovih besedah je nekoliko v “prednosti” lokacija v Olmu, kjer je sklad že gradil stolpiče, zato je tamkajšnja še nepozidana parcela komunalno opremljena. Po prostorskem načrtu je tam mogoče zgraditi še približno 150 stanovanjskih enot v različno velikih stolpičih, ki jih bodo razporedili glede na omejitve terena. “Te načrte bi lahko uresničili dokaj hitro,” je zadovoljen Kavre. Pravi pa, da bo treba sočasno razmišljati o gradnji parkirnih površin na tisti lokaciji, saj bodo v podzemnih garažah pod stolpiči le parkirišča, ki bodo namenjena stanovalcem. “Obiskovalci in vsi, ki se bodo zadrževali na tistem območju, pa bodo prikrajšani, zato bo treba razmisliti o ustrezni rešitvi teh zagat v soseski,” dodaja. V Ankaranu bi lahko na omenjeni lokaciji uredili 100 novih neprofitnih stanovanj.

Naložba je vredna 15 milijonov evrov

Ko bodo razjasnili vsa vprašanja, ki se porajajo ob stanovanjskih projektih, bo prišlo na vrsto zahtevno načrtovanje financiranja takšne naložbe, napoveduje Kavre. Vredna je kar 15 milijonov evrov, zato bodo stanovanja gradili v več fazah. “Računamo, da bi poleg svojega denarnega vložka pritegnili še soinvestitorja, ki nas bo razbremenil. Razmišljamo, da bi se v takšne projekte podali v sodelovanju z republiškim stanovanjskim skladom, s katerim smo uspešno uresničili že tri velike projekte,” se nadeja Kavre.

NATAŠA HLAJ


Najbolj brano